VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Cách mạng công nghiệp 4.0

Mức độ sẵn sàng tham gia Cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam: So sánh với trường hợp của Trung Quốc

26/12/2018 - 333 Lượt xem

Cách mạng công nghiệp 4.0 (I4.0) đang tạo ra những ảnh hưởng sâu rộng và toàn diện trên quy mô toàn cầu, với sự chuyển dịch mang tính nền tảng về nguồn vốn, lao động, phương thức sản xuất và mô hình tăng trưởng. Nền kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chủ yếu dựa vào công nghệ và đổi mới, sáng tạo. Đây chính là những động lực không giới hạn thay cho tăng trưởng chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên, sử dụng vốn, lao động phổ thông - là những yếu tố đầu vào luôn có giới hạn. Những quốc gia đang phát triển nếu kịp thời nắm bắt được những xu hướng mới, đầu tư thích đáng và hiệu quả cho nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ sẽ có cơ hội bắt kịp các nước phát triển. Ngược lại, những nền kinh tế mới nổi với lao động tay nghề thấp và khả năng linh hoạt kém sẽ phải hứng chịu những tác động tiêu cực từ sự phát triển vũ bão của máy móc, tự động hóa và công nghệ thông minh.

Ở Việt Nam, mặc dù đã nhận thức về cơ hội to lớn của I4.0 cho chuyển đổi nền kinh tế lên một mức phát triển cao hơn, nhưng vẫn chưa có chiến lược, kế hoạch cụ thể nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn” cả về thể chế, hạ tầng công nghệ, nhân lực... Bài viết tập trung vào phân tích sự chuẩn bị và những động thái chính sách tham gia I4.0 từ Trung Quốc, đồng thời phân tích hiện trạng mức độ sẵn sàng tham gia vào I4.0 của Việt Nam và đưa ra một số gợi ý định hướng chính sách để thúc đẩy sự tham gia hiệu quả hơn của Việt Nam trong I4.0.

Tác giả: ThS. Phạm Thiên Hoàng  - Ban Chính sách Kinh tế vĩ mô, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Từ khoá: CMCN 4.0, Việt Nam, Trung Quốc

Nội dung chi tiết xem tại đây:

Chuyên đề số 3/2018