VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Cách mạng công nghiệp 4.0

Phát triển nền kinh tế số: Kinh nghiệm của Trung Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam

26/12/2018 - 765 Lượt xem

Công nghiệp 4.0 (CN4.0), nền kinh tế số, kinh tế chia sẻ đang tạo ra những thay đổi bước ngoặt đối với các hoạt động kinh tế-xã hội ngày nay trên phạm vi toàn thế giới. Nếu như trước đây chúng ta đề cập khá trừu tượng đến sự chuyển đổi nền kinh tế từ dựa vào tài nguyên sang dựa vào tri thức, thì các công nghệ nối tiếp nhau được sáng tạo và triển khai dưới khuôn khổ CN4.0 hiện nay chính là những minh chứng hiển hiện và cụ thể cho quá trình này. Nền kinh tế thế giới và khu vực chính vì vậy biến đổi nhanh chóng, hệ quả là tất cả các nền kinh tế thành viên đều bị tác động và cần chủ động thích ứng để duy trì và phát huy lợi thế cạnh tranh của mình.

Bài viết dưới đây sử dụng phương pháp nghiên cứu, tổng thuật tài liệu thứ cấp hiện có để nêu khái quát khái niệm CN4.0 và những cấu phần của nó trong đó có nền kinh tế số; sau đó phân tích kỹ những điều kiện và chính sách phát triển CN4.0 nói chung và nền kinh tế số nói riêng ở Trung Quốc để giới thiệu như những kinh nghiệm có thể phù hợp cho việc áp dụng đối với nền kinh tế Việt Nam.

Tác giả: TS. Lưu Minh Đức  - Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Từ khoá: kinh tế số, CMCN 4.0, Trung Quốc,  Việt Nam

Nội dung chi tiết xem tại đây:

Chuyên đề số 5/2018