VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Kinh tế xanh

Việc làm xanh trong bối cảnh thực hiện tăng trưởng xanh tại Việt Nam

25/12/2018 - 512 Lượt xem

Từ chính sách, pháp luật đến thực tiễn đòi hỏi việc nhận biết sự cần thiết và hưởng ứng của đông đảo cộng đồng, đặc biệt với những vấn đề mới như tăng trưởng xanh, việc làm xanh. Do đó, nhận thức về việc làm xanh có ý nghĩa quan trong trong việc hiện thực hóa Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia cũng như thúc đẩy phát triển việc làm xanh trong thực tiễn.

Có thể thấy rằng nhận thức của Việt Nam về kinh tế xanh, tăng trưởng xanh và việc làm xanh còn rất hạn chế. Chúng mới chỉ thoáng qua ở một bộ phận dân cư có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, chủ yếu bao gồm các nhà hoạch định chính sách, các cán bộ quản lý cấp cao, các doanh nhân lớn có trách nhiệm xã hội, hoặc các nhà nghiên cứu các chính sách về môi trường,… Đa số người dân chưa biết việc làm xanh là gì và vai trò của việc làm xanh trong phát triển bền vững của đất nước như thế nào. Hạn chế về nhận thức đòi hỏi bắt đầu từ ý tưởng xanh “của những người lãnh đạo, những người làm chính sách, nhà thiết kế - làm quy hoạch, kỹ sư, giảng viên, cán bộ R&D, doanh nhân... cho đến đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất và mọi người dân trong xã hội.

Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Phương Loan - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Từ khoá: Tăng trưởng xanh, việc làm xanh, Việt Nam

Nội dung chi tiết xem tại đây:

Chuyên đề số 8/2018