VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Cách mạng công nghiệp 4.0

Ứng dụng công nghệ Blockchain vào xây dựng chính phủ số: Kinh nghiệm quốc tế và khả năng vận dụng cho Việt Nam

25/12/2018 - 216 Lượt xem

Để tìm hiểu khả năng áp dụng công nghệ Bockchain vào xây dựng chính phủ số tại Việt Nam, bài viết này sẽ lần lượt đề cập tới hai vấn đề: (i) thực trạng của việc xây dựng chính phủ số tại Việt Nam nhằm tìm hiểu những vấn đề cơ bản trong xây dựng chính phủ số ở Việt Nam; (ii) những điều kiện và khả năng áp dụng công nghệ Blockchain trong quá xây dựng chính phủ số ở Việt Nam.

Tác giả: TS. Lê Hương Linh – Ban Chính sách kinh tế vĩ mô

Từ khoá: CMCN 4.0, Công nghệ, Blockchain, Chính phủ số

Nội dung chi tiết xem tại đây:

Chuyên đề số 13/2018