VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Cách mạng công nghiệp 4.0

Thông tin chuyên đề CMCN 4.0 và những vấn đề đặt ra trên thế giới

25/12/2018 - 237 Lượt xem

Tác giả: CN. Tô Ngọc Phan - Tạp chí Quản lý kinh tế

Từ khoá: CMCN 4.0, Công nghiệp 4.0

Nội dung chi tiết xem tại đây:

Chuyên đề số 16/2018