VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Kinh tế xanh

Phát triển nguồn năng lượng tái tạo trong cải cách thị trường điện cạnh tranh: Kinh nghiệm của CHLB Đức và một số kiến nghị

17/02/2017 - 137 Lượt xem


Xem nội dung chi tiết Tại đây

Nguồn: Cổng thông tin Kinh tế Việt Nam, VNEP.ORG.VN