VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tái cấu trúc nền kinh tế

Phân tích mô hình tăng trưởng kinh tế tiếp cận theo không gian/ vùng

17/02/2017 - 136 Lượt xem

Xem nội dung chi tiết tại đây

Nguồn: Cổng thông tin Kinh tế Việt Nam, VNEP.ORG.VN