VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Phát triển các loại thị trường

Kinh nghiệm quốc tế về nâng cao tính độc lập của đơn vị điều tiết điện lực và đơn vị vận hành hệ thống điện, giao dịch thị trường điện nhằm thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh

17/02/2017 - 177 Lượt xem

Xem nội dung chi tiết tại đây


Nguồn: Cổng thông tin Kinh tế Việt Nam - VNEP.ORG.VN