VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Báo cáo của chính phủ

Tóm tắt Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

08/10/2015 - 375 Lượt xem

Do nội dung đàm phán được giữ bí mật nên các doanh nghiệp và người dân gần như không tiếp cận được những nội dung căn bản của hiệp định TPP. Bộ Công Thương Việt Nam đã soạn thảo một bản tóm tắt nội dung Hiệp định và công bố trên trang web của Bộ.

Để bạn đọc tiện tham khảo, chúng tôi đăng lại bản tóm tắt này từ trang web của Bộ Công Thương. Xin bấm vào đường dẫn bên dưới để đọc tài liệu.

Tóm tắt Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Nguồn: TBKTSG