VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Kinh tế xanh

Năng lượng tái tạo và chiến lược tăng trưởng xanh tại Việt Nam

23/07/2015 - 189 Lượt xem

Trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 có ghi rõ:

Giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Cụ thể là: Giai đoạn 2011-2020: Giảm cường độ phát thải khí nhà kính 8-10% so với mức 2010, giảm tiêu hao năng lượng tính trên GDP 1- 1,5% mỗi năm. Giảm lượng phát thải khí nhà kính trong các hoạt động năng lượng từ 10% đến 20% so với phương án phát triển bình thường. Trong đó mức tự nguyện khoảng 10%, 10% còn lại mức phấn đấu khi có thêm hỗ trợ quốc tế. Định hướng đến năm 2030: Giảm mức phát thải khí nhà kính mỗi năm ít nhất 1,5 - 2%, giảm lượng phát thải khí nhà kính trong các hoạt động năng lượng từ 20% đến 30% so với phương án phát triển bình thường. Trong đó mức tự nguyện khoảng 20%, 10% còn lại là mức khi có thêm hỗ trợ quốc tế. Định hướng đến năm 2050: Giảm mức phát thải khí nhà kính mỗi năm 1,5 -2%.

Năng lượng vừa là ngành kết cấu hạ tầng vừa là ngành sản xuất kinh doanh của nền kinh tế, là động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy, ngành năng lượng có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình phát triển bền vững của kinh tế quốc dân và đời sống dân sinh. Trong 3 thập niên đổi mới vừa qua, ngành năng lượng Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Tuy nhiên thực tế cho thấy rằng, nhu cầu năng lượng của Việt Nam trong thời gian tới rất lớn và tăng nhanh, nguồn năng lượng truyền thống đang cạn kiệt dần và sẽ không thể đáp ứng kịp so với tốc độ phát triển kinh tế.

Việt Nam đứng trong số các nước hàng đầu có tiềm năng về năng lượng tái tạo ở Đông Nam Á.. Năng lượng tái tạo có nhiều lợi ích cho nền kinh tế, giúp tăng sự đa dạng trong cung cấp năng lượng, và do đó làm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và cải thiện an ninh cung cấp năng lượng cho nền kinh tế. Sử dụng nặng lượng tái tạo là sử dụng các nguồn tài nguyên bản địa để cung cấp năng lượng hiệu quả cho nền kinh tế và giảm năng lượng nhập khẩu và giảm mức tiêu thụ năng lượng hoá thạch, góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi với nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo dồi dào, thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo được coi là một bước đi chiến lược nhằm gia tăng lợi ích kinh tế, tăng cường an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có khả năng tiềm tàng cho năng lượng tái tạo. Mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000-2.500 giờ nắng với mức chiếu nắng trung bình khoảng 150kCal/cm2, tương đương với tiềm năng khoảng 43,9 triệu tấn dầu qui đổi/năm. Trong khi đó năng lượng gió cũng khá hấp dẫn, có thể đạt công suất phát điện khoảng 800-1.400 kwh/m2/năm trên đất liền, từ 500-1.000 kwh/m2/năm tại các khu vực bờ biển, Tây Nguyên và phía Nam và dưới 500 kwh/m2/năm ở các khu vực khác. Năng lượng sinh khối qui đổi cũng vào khoảng 43-46 triệu tấn dầu trong đó 60% đến từ các phế phẩm gỗ và 4% đến từ phế phẩm nông nghiệp. Về điện địa nhiệt có hơn 300 nguồn nước khoáng nóng ở Tây Bắc và Trung bộ. Do đó, việc xem xét đầy đủ vai trò của năng lượng tái tạo là rất cần thiết góp phần thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh của quốc gia. “Xanh hóa” nền kinh tế là một hình thức biểu hiện của xu thế tái cơ cấu kinh tế ở nhiều nước theo hướng giảm dần tỷ trọng các ngành tiêu hao nhiều năng lượng, tài nguyên sang các ngành sử  dụng hiệu quả năng lượng, công nghệ thân thiện với môi trường nhằm hướng tới phát triển bền vững hơn sau khủng hoảng kinh tế-  tài chính toàn cầu.  Vấn đề  đảm bảo nhu cầu năng lượng an ninh và bền vững là những thách thức có tính thời đại. Để giảm bớt khó khăn về nguồn năng lượng và giảm thiểu ảnh hưởng xấu tới môi trường; việc phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo đã trở thành chiến lược của hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Trong những năm gần đây, Việt Nam là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới và đã đạt đến vị trí của một quốc gia có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, tham vọng của Việt nam không dừng lại ở đó mà hướng tới phát triển thành nước công nghiệp hoá vào năm 2020. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, chúng ta phải có chính sách cho một nền kinh tế có lượng khí thải CO2 thấp và cân nhắc an ninh năng lượng với biến đổi khí hậu. Do vậy, trước mắt Việt Nam đòi hỏi phải có sự chuyển đổi mạnh mẽ từ Chính phủ và rộng hơn là nhận thức của cả cộng đồng. Với tiềm năng to lớn của năng lượng tái tạo tại Việt Nam, để đạt được những mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược đã đặt ra thì vai trò của năng lượng tái tạo cần phải được nhìn nhận, đánh giá một cách đúng đắn và quan tâm thích đáng hơn để nguồn năng lượng tái tạo phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Nguồn: Trung tâm thông tin và dự  báo kinh tế xã hội quốc gia