VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Phát triển bền vững

Những vấn đề đặt ra đối với an sinh xã hội từ công tác tái định cư tại các công trình thủy điện

19/01/2015 - 193 Lượt xem


Nội dung


I. Thực trạng cuộc sống của người dân tại một số địa bàn tái định cư thủy điện: Trường hợp Sơn La

I.1. Ổn định chỗ ở

I.2. Sinh kế của người dân

I.3. Phương tiện vận chuyển, đi lại

II. Một số vấn đề rút ra đối với công tác tái định cư thủy điện

II.1. Chính sách chưa được thực hiện đồng đều

II.1. Chưa chủ động quỹ đất tái định cư

II.2 Cuộc sống nơi ở mới chưa hẳn tốt hơn nơi ở cũ

III. Một số đề xuất

III.1. Cơ chế giải trình minh bạch

III.2. Sinh kế lâu dài và văn hóa cho người dân vùng tái định cư phải được đặt lên hàng đầu trong mỗi dự án thủy điện

III.3. Lập kế hoạch di dân và tái định cư với tầm nhìn dài hạn

III.4. Nâng cao năng lực của các cấp có thẩm quyền

III.5. Xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích giữa người dân và chủ đầu tư

III.6. Xây dựng chính sách chung, thống nhất cho công tác di dân, tái định cư trong các công trình thủy điện

 

Xem chi tiết

Ngun: Trung tâm Thông tin - Tư liu, CIEM, 2014