VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tái cấu trúc nền kinh tế

Tái cấu trúc hệ thống tài chính Việt Nam:Vấn đề và định hướng những giải pháp cơ bản

04/09/2014 - 134 Lượt xem

Mục lục

I. Bức tranh phát triển và những yếu kém, rủi ro của hệ thống tài chính Việt Nam

II. Những định hướng giải pháp cơ bản

Xem chi tiết


Tác giả: TS Võ Trí Thành, TS Lê Xuân Sang

Nguồn: Bài trình bày tại Diễn đàn kinh tế mùa xuân 2012: “Kinh tế Việt Nam năm 2012: Khởi động mạnh mẽ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế” (đăng tại Trang chủ của Uỷ ban Kinh tế của Quiốc hội:  http://ecna.gov.vn/ct/ht/Lists/HoiThao/View_Detail.aspx?ItemID=18