VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Chính sách tài khóa - Chính sách tiền tệ

Trung Quốc quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ và vấn đề chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu ở Việt Nam

04/09/2014 - 151 Lượt xem

Mục lục

1.    Đặt vấn đề

2. Quốc tế hóa đồng nhân dân tệ

2.1.   Khái niệm và nội dung đồng tiền quốc tế

2.2 Lợi ích và bất lợi/rủi ro có thể của việc QTH tiền tệ đối với nước bản tệ và các nước liên quan

2.3 Tiến trình QTH NDT

3. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách tiền tệ lấy lạm phát làm mục tiêu

4. Một số vấn đề đặt ra đối với CSTT LPMT ở Việt Nam và tác động có thể của QTHNDT đối với việc thực hiện khung khổ này trong thời gian tới

4.1 Triển vọng quốc tế hóa NDT và bất ổn tài chính toàn cầu

4.2 Triển vọng áp dụng CSTT LPMT ở Việt Nam

Xem chi tiết

Tác giả: TS. Lê Xuân Sang

Nguồn: Kỷ yếu hội thảo “Chính sách tiền tệ lạm phát mục tiêu” do NHNN tổ chức (tháng 5/2013)