VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân

Kinh tế nông thôn ở Việt Nam: Vai trò và định hướng phát triển trong thời gian tới

29/08/2014 - 156 Lượt xem

MỤC LỤC

1.1              . Vai trò của kinh tế nông thôn Việt Nam

1.1.1 Nông nghiệp có đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế

1.1.2 Cơ cấu kinh tế nông thôn có sự chuyển dịch tích cực

1.1.3 Đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia nhưng vẫn duy trì được tốc độ tăng xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản

1.1.4 Huy động được đáng kể nguồn lực xã hội đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn

1.1.5. Kết cấu hạ tầng nông thôn được cải thiện và nâng cấp đáng kể

1.1.6. Công tác XĐGN đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn ngày càng được cải thiện

1.1.7 Thách thức đối với phát triển kinh tế nông thôn thời gian tới

1.2. Định hướng phát triển của kinh tế nông thôn thời gian tới

1.2.1 Bối cảnh trong nước và quốc tế

1.2.2 Định hướng phát triển của kinh tế nông thôn Việt Nam thời gian tới

 

Xem Chi tiết

Nguồn: Trung tâm Thông tin – Tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương