VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Hội nhập kinh tế quốc tế

Các kịch bản có thể xảy ra trong quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc - Giải pháp hạn chế sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc

29/08/2014 - 96 Lượt xem

MỤC LỤC

1. Các kịch bản có thể xảy ra trong quan hệ kinh tế Việt- Trung:

2. Phân tích các nguyên nhân dẫn đến tình trạng phụ thuộc của nền kinh tế Việt Nam vào Trung Quốc

3. Các giải pháp tăng cường sự độc lập về kinh tế của Việt Nam

Xem chi tiết

Nguồn: Trung tâm Thông tin – Tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương