VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Hội nhập kinh tế quốc tế

Thực trạng sự phụ thuộc của kinh tế Việt Nam vào Trung Quốc

29/08/2014 - 99 Lượt xem

Mục lục

1. Sự phụ thuộc của kinh tế Việt Nam vào Trung Quốc trong lĩnh vực thương mại

1.1.     Nhập siêu từ Trung Quốc

1.1.1 Thực trạng nhập siêu từ Trung Quốc

1.1.2 Nguyên nhân của tình trạng nhập siêu từ Trung Quốc gia tăng mạnh

1.2.     Xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc

1.3.   Nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc

1.4.   Sự phụ thuộc về công nghệ và những hệ lụy lâu dài

2. Sự phụ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc trong lĩnh vực đầu tư

3. Tổng thầu EPC


Xem chi tiết

Nguồn:
Trung tâm Thông tin - tư liệu, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương