VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Phát triển bền vững

Tái cơ cấu kinh tế: Một vài quan sát về kết quả và vấn đề

12/12/2013 - 107 Lượt xem

Xem chi tiết

Tác giả: TS. Nguyễn Đình Cung

Nguồn: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương