VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Phát triển bền vững

Những chính sách trọng cung nhằm thúc đẩy tăng trưởng dài hạn

12/12/2013 - 124 Lượt xem

Xem chi tiết

Tác giả: Phạm Thế Anh, Đinh Tuấn Minh
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Nguồn: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 2013