VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân

Chính sách khắc phục hậu quả lũ lụt cho hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ tại Hà Tĩnh sau trận lũ kép 2010

06/09/2013 - 91 Lượt xem

Xem chi tiết

Tác giả: Lê Viết Thái
            Tạ Minh Thảo
             Nguyễn Minh Thảo
Nguồn: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 2011.