VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tái cấu trúc nền kinh tế

Áp đặt kỷ luật của thị trường cạnh tranh thúc đẩy tái cơ cấu Doanh nghiệp Nhà nước

23/08/2012 - 121 Lượt xem

Xem chi tiết

Tác giả: TS. Nguyễn Đình Cung

Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Nguồn: VNEP, tháng 08/2012