VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Phát triển bền vững

Vượt qua mô hình tăng trưởng dựa vào đầu tư

16/11/2010 - 140 Lượt xemXem chi tiết

Nhóm tác giả
: Đinh Hiền Minh, Trịnh Quang Long, Đinh Thu Hằng, Phạm Thiên Hoàng – CIEM

Nguồn: VNEP, tháng 11/2010