VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Nhóm tin

Phá giá tiền tệ và một số vấn đề phá giá tiền đồng ở Việt Nam

12/10/2010 - 235 Lượt xem

Xem chi tiết

Nguồn: VNEP, tháng 10/2010