VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Phát triển bền vững

Phát triển nhanh và bền vững mô hình mới thiết yếu cho Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và xa hơn

09/08/2010 - 115 Lượt xem


Xem chi tiết

Tác giả: PGS.TS. Đỗ Đức Định, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Nguồn: VNEP, tháng 08/2010