VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Kinh nghiệm cải cách và phát triển kinh tế - xã hội của các nước

Đảng CS Trung Quốc tinh giản quan chức địa phương

06/08/2010 - 118 Lượt xem

14 trong số 31 tỉnh, khu tự trị ở Trung Quốc đã tiến hành cải cách các ủy ban của Đảng Cộng sản (CS) sau cuộc bầu cử quan chức Đảng tại các địa phương.

Cục Tổ chức Ủy ban Trung ương Đảng CS Trung Quốc cho biết nhiều ủy ban địa phương của Đảng đã tiến hành cắt giảm số lượng quan chức ở những vị trí được bầu chọn.

Cải cách này nhằm giúp cho các tổ chức đảng bớt cồng kềnh, vận hành có hiệu quả hơn. Đảng CS Trung Quốc tiến hành bầu chọn lãnh đạo địa phương 5 năm một lần. Hiện đã có 14 tỉnh, khu tự trị hoàn thành việc bầu chọn và số còn lại dự kiến kết thúc vào giữa năm 2007.

Tại các tỉnh Hồ Bắc, Sơn Tây, Liêu Ninh và khu tự trị Nội Mông, số thành viên của các ủy ban thường trực địa phương đã giảm xuống hơn 30 người ở cấp xã, hơn 200 người ở cấp huyện và hơn 5.000 người ở cấp thành phố.

Tại tỉnh Minh Hải, khu tự trị Ninh Hạ, vị trí phó bí thư cũng giảm xuống đáng kể. Theo Ủy ban Tổ chức, số lượng phụ nữ, người dân tộc thiểu số được bầu chọn làm quan chức của Đảng ngày càng nhiều hơn. Trong khi đó, số lượng những quan chức cao tuổi trong Đảng thấp hơn nhiều so với trước đây.  

Nguồn: Tân Hoa Xã