VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tái cấu trúc nền kinh tế

Tái cơ cấu và cải cách doanh nghiệp Nhà nước

04/10/2012

Tái cơ cấu DNNN nước tuy là môt trong ba trọng tâm của tái cơ cấu kinh tế, nhưng là nút thắt quan trọng, gỡ được nút thắt này sẽ tạo điều kiện cho việc giải quyết hai vấn đề kia và thúc đẩy việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam. Mục đích của tái cơ cấu DNNN là nhằm nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, để thành phần kinh tế này mạnh lên và đủ sức làm tốt vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu.

Chi tiết ...

Áp đặt kỷ luật của thị trường cạnh tranh thúc đẩy tái cơ cấu Doanh nghiệp Nhà nước

23/08/2012

Đổi mới, cải cách và sắp xếp lại DNNN luôn là một trong những nội dung trọng tâm của cải cách, mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt nam trong hơn 25 năm qua.

Chi tiết ...

Tái cơ cấu DNNN, đừng thêm một lần chậm

04/06/2012

Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước (DNNN) được nhắc rất nhiều lần trong thời gian và mới đây đã được Bộ Tài chính đã soạn thảo, trình lên Chính phủ. Một đề án mới ra đời, nhưng với thực tế sắp xếp và đổi mới DNNN trong hơn 1 thập kỳ qua đã khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu tái cơ cấu DNNN có thêm một lần chậm trễ?.

 

Chi tiết ...

Tái cơ cấu ngân hàng: Phần khó còn lại

01/06/2012

Tái cơ cấu ngân hàng được xem là có nhiều kết quả thực tế nhất. Sau giai đoạn đầu nóng bỏng thì phần tiếp theo có nguy cơ chậm lại khi đối mặt với những thách thức xuất phát từ lợi ích của từng ngân hàng, nhóm đầu tư.

Chi tiết ...

Tái cơ cấu kinh tế: Chưa đào tận gốc vấn đề

14/05/2012

Đề án Tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, đã được Bộ Kế hoạch Đầu tư hoàn tất, nhưng có nhiều ý kiến lại cho rằng đề án này vẫn chưa có nét mới đột phá.

Chi tiết ...

Tái cơ cấu: Cần tái lập cơ chế thị trường đúng nghĩa

27/04/2012

Để tái triển khai tái cơ cấu kinh tế, nên thay đổi chiến lược căn bản về đường hướng và thể chế của nền kinh tế trong dài hạn và chấp nhận một tổn phí tái cơ cấu vừa phải cho hai năm 2012-2013, ước tính khoảng 4 tỷ USD.

Chi tiết ...

Tái cơ cấu: Bàn nhiều, làm được bao nhiêu?

26/04/2012

Không mới, không đột phá là những gì mà đề án tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế đang bị nhiều chuyên gia kinh tế cho là chưa đạt. Nhưng ngược lại, những giải pháp tái cơ cấu tưởng như đã cũ rích, cày xới nhiều lần trên các diễn đàn rồi, liệu đã được làm đến nơi đến chốn hay chưa?

Chi tiết ...

Tái cơ cấu kinh tế: Chưa đào tận gốc vấn đề

25/04/2012

Đề án Tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, đã được Bộ Kế hoạch Đầu tư hoàn tất, nhưng có nhiều ý kiến lại cho rằng đề án này vẫn chưa có nét mới đột phá.

Chi tiết ...

Tái cơ cấu: E ngại với "tuần tự tiệm tiến"

18/04/2012

Không phải chờ khi đề án tái cơ cấu kinh tế ra đời, Việt Nam thực chất đã "tái cơ cấu" xuyên suốt ¼ thế kỷ đổi mới. Nhưng người dân lại cảm nhận, chúng ta đang tranh tối tranh sáng nửa kinh tế thị trường, nửa kinh tế tập trung. Vì sao người dân lại đánh giá thấp nỗ lực cải cách đến vậy?

 

Chi tiết ...

Tái cơ cấu nền kinh tế nhìn từ hệ thống

10/04/2012

Ngay sau khi Chuyên mục “Chuyển đổi mô hình tăng trưởng” của Báo Đầu tư chính thức ra mắt, Ban biên tập đã nhận được nhiều ý kiến, đóng góp của các chuyên gia, nhà nghiên cứu kinh tế.

Chi tiết ...