VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tái cấu trúc nền kinh tế

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

21/02/2014

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đến năm 2015 của Chính phủ ngày 18/2, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp nhằm đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại DN đến năm 2015.

Chi tiết ...

Tái cơ cấu kinh tế nhà nước: Trước tiên phải “phân vai”

20/02/2014

ThS. NGUYỄN LÊ VINH

Theo định hướng kinh tế nhà nước (KTNN) “giữ vai trò chủ đạo trong việc định hướng xã hội chủ nghĩa cho nền kinh tế thị trường” thì việc tái cơ cấu KTNN trở nên rõ ràng, khả thi, dự báo và đánh giá được.

Chi tiết ...

Tái cơ cấu kinh tế: Kết quả ban đầu và những vấn đề đặt ra

18/02/2014

"Tái cơ cấu kinh tế” chắc chắn là một trong số các cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian gần đây, cho thấy sự quan tâm của toàn xã hội. Tuy nhiên, từ nhận thức đến hành động vẫn còn một khoảng cách khá xa và không dễ lấp đầy.

Chi tiết ...

Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Thiếu bản sắc, nhiều khúc mắc

17/02/2014

Đến ngày 15/12/2013, đã có 83/109 tập đoàn, tổng công ty (TĐ, TCT)  trình đề án tái cơ cấu lên cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Tuy nhiên, không ít đề án dù đã được phê duyệt nhưng không thể thực hiện do phương án tái cơ cấu chưa thể hiện tâm huyết của doanh nghiệp (DN). Điều này cho thấy, việc tái cơ cấu DN nhà nước (DNNN) cần xem xét ngay từ khâu xây dựng đề án.

Chi tiết ...

Tái cơ cấu DNNN: Đừng xem nhẹ hậu kiểm

14/02/2014

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: “năm 2014, dứt khoát phải tái cơ cấu DNNN sau khi các đề án đã được phê duyệt xong”. Nhưng trong Luật DN hiện hành đang tồn tại “lỗ hổng” lớn đó là... việc coi nhẹ hậu kiểm. Điều đó cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng thất thoát, lãng phí của các tập đoàn kinh tế nhà nước.

Chi tiết ...

Tái cơ cấu nền kinh tế cần bước chuyển quyết liệt hơn, ý nghĩa hơn

07/02/2014

TS. Võ Trí Thành - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tái cấu trúc nền kinh tế rất quan trọng, về dài hạn sẽ giúp Việt Nam thay đổi cách thức phát triển để cho nguồn lực đất nước được phân bổ hiệu quả hơn, kết quả cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong năm 2014, thực sự phải có những bước đi quyết liệt hơn, có ý nghĩa hơn trong việc cải tổ cả 3 lĩnh vực là doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công và hệ thống tài chính ngân hàng.

Chi tiết ...

Tái cơ cấu Ngân hàng thương mại: Kết quả bước đầu và những thách thức đặt ra

12/12/2013

Bài viết xin được tập trung vào lĩnh vực thứ ba của quá trình Tái cơ cấu trong đó chủ yếu là những nội dung liên quan đến kết quả ban đầu của quá trình tái cơ cấu Ngân hàng thương mại.

Chi tiết ...

Về định hướng và tiêu chí tái cấu trúc tập đoàn kinh tế Nhà nước

04/12/2013

Để việc tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế nhà nước đạt hiệu quả, rất cần sớm có giải pháp ưu tiên, trên cơ sở hoàn thiện thể chế quản lý để các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động trong môi trường pháp lý chung và cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.

Chi tiết ...

Tái cơ cấu và cải cách doanh nghiệp Nhà nước

04/10/2012

Tái cơ cấu DNNN nước tuy là môt trong ba trọng tâm của tái cơ cấu kinh tế, nhưng là nút thắt quan trọng, gỡ được nút thắt này sẽ tạo điều kiện cho việc giải quyết hai vấn đề kia và thúc đẩy việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam. Mục đích của tái cơ cấu DNNN là nhằm nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, để thành phần kinh tế này mạnh lên và đủ sức làm tốt vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu.

Chi tiết ...

Áp đặt kỷ luật của thị trường cạnh tranh thúc đẩy tái cơ cấu Doanh nghiệp Nhà nước

23/08/2012

Đổi mới, cải cách và sắp xếp lại DNNN luôn là một trong những nội dung trọng tâm của cải cách, mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt nam trong hơn 25 năm qua.

Chi tiết ...