VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tổng hợp

Báo cáo của Chính phủ về kinh tế- xã hội năm 2004

06/08/2010

Báo cáo trước Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội năm 2004 và những nhiệm vụ của năm 2005, Chính phủ nhận định rằng mặc dù gặp những khó khăn thách thức liên tiếp, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá, GDP tăng khoảng 7,6% so với năm 2003.
Chi tiết ...

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2005

06/08/2010

Trong hai ngày 28 và 29 tháng 9 năm 2005, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9, bàn và quyết nghị những vấn đề sau:
Chi tiết ...

Những nội dung chủ yếu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 - Báo cáo của Chính phủ trình ...

06/08/2010

Theo dự kiến, ngày 18-10-2005, tại Hội trường Ba Ðình, Hà Nội sẽ khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI. Xin giới thiệu cùng bạn đọc Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội.
Chi tiết ...

Những nội dung chủ yếu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 - Báo cáo của Chính phủ trình ...

06/08/2010

Theo dự kiến, ngày 18-10-2005, tại Hội trường Ba Ðình, Hà Nội sẽ khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XI. Xin giới thiệu cùng bạn đọc Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội.
Chi tiết ...

Khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XI: Đạt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu

06/08/2010

Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XI sáng nay (18-10), sau tuyên bố khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2005; phương hướng nhiệm vụ năm 2006.
Chi tiết ...

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2006 số 06/2006/NQ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2006 ...

06/08/2010

Trong các ngày 26, 27 và 28 tháng 4 năm 2006, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4, bàn và quyết nghị các vấn đề sau đây:
Chi tiết ...