VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân

Nông nghiệp Việt Nam đứng ở đâu trên bản đồ thế giới?

18/12/2018

Thủ tướng cho rằng đầu tư cho nông nghiệp còn khá thấp, số dân làm nông còn quá cao. Cả nước có 48% dân số làm nông nghiệp nhưng chỉ đóng góp một phần GDP rất nhỏ. Năng suất lao động lĩnh vực này còn thấp, việc tăng năng suất còn chậm.

 
Chi tiết ...

Tham gia các FTA mới: Nông sản Việt lo yếu thế trên “sân nhà“?

16/12/2018

Thị trường nông sản Việt sẽ có được cơ hội thuận lợi khi các FTA có hiệu lực thuế quan được nới lỏng nhưng cũng đối mặt với áp lực cạnh tranh mới.

Hiện nay Việt Nam đang tham gia một số Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) thế hệ mới như Hiệp định CPTPP đang trong quá trình phê chuẩn và EVFTA đang trong quá trình chuẩn bị ký kết. Những FTA này đang đặt Việt Nam trước một sân chơi kinh tế mới với những thay đổi mang tính chiến lược.

Chi tiết ...

Bàn thêm về tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn ...

13/03/2014

Trong xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước hiện nay, vấn đề xây dựng nông thôn mới đang là một trong những chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Để thực hiện tốt và đạt kết quả cao chủ trương, chính sách trên, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản pháp luật như: Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;…

Chi tiết ...

Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp: Đâu là nút thắt của các “nút thắt”?

05/03/2014

Trong công cuộc tái cơ cấu ngành Nông nghiệp - Nông thôn hàng chục năm qua, “mong muốn” thì rất nhiều nhưng thực tế đã chứng minh không phải Nhà nước mà cũng không phải các doanh nghiệp có thể “tái cơ cấu” được. Trong khi trên thế giới, hợp tác xã (HTX) có vị trí - vai trò then chốt thì ở Việt Nam, dường như HTX đang biến mất. Dưới đây là một ý kiến mới về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

Chi tiết ...

Chính sách khắc phục hậu quả lũ lụt cho hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ tại Hà Tĩnh sau trận lũ kép ...

06/09/2013

Nghiên cứu ‘Chính sách khắc phục hậu quả lũ lụt cho hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ tại Hà Tĩnh sau trận lũ kép 2010’ do Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM). Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm rà soát các chính sách có liên quan đến hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai của nhà nước; đánh giá cơ hội tiếp cận các chính sách hỗ trợ của các đối tượng bị thiệt hại.

Chi tiết ...

Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả Điều tra hộ gia đình năm 2012 tại 12 tỉnh

14/08/2013

Mặc dù tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế Việt Nam giảm, khu vực nông thôn trong 12 tỉnh vẫn cho thấy tín hiệu rõ ràng về tiến triển kinh tế. Giữa năm 2010 và năm 2012, thu nhập bình quân và đa dạng lương thực thực phẩm đã tăng và tiếp cận đến dạy nghề cũng gia tăng. Một số lượng lớn các hộ gia định đã chuyển khỏi ngành trồng trọt để bắt đầu sinh kế của họ từ hoạt động phi nông nghiệp...


Chi tiết ...

Hệ thống khuyến nông VN (27/2/1993 - 27/2/2013): Khuyến nông Việt Nam - 20 năm xây dựng& phát triển

26/02/2013

Mặc dù có sự thay đổi về tổ chức và tên gọi khác nhau theo từng giai đoạn, nhưng tổ chức KN ở Trung ương vẫn liên tục phát triển và là đầu mối thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ KN đối với hệ thống KN cả nước, đầu mối hợp tác với các tổ chức KN trong khu vực và quốc tế, là lực lượng nòng cốt triển khai thực hiện các chương trình, dự án, nội dung KN ở Trung ương.

Chi tiết ...

Giải quyết vấn đề ruộng đất của nông dân

19/12/2011

Đất đai là tư liệu sản xuất cơ bản và không thể thay thế của nông nghiệp cũng như các hoạt động kinh doanh nói chung. Trong khi đó, công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất nông nghiệp đang nổi cộm như một vấn đề bức xúc và nan giải, người dân vùng đô thị hoá mất đất canh tác lại càng trăn trở băn khoăn, không ít địa phương nảy sinh các khiếu kiện về đất đai và là “ngòi nổ” gây mất ổn định chính trị - xã hội.

Chi tiết ...

Nông nghiệp Việt Nam sau 4 năm thực hiện cam kết WTO - Những thay đổi về chính sách

05/01/2011

Sau 4 năm  gia nhập WTO (2007-2010), khu vực nông nghiệp vừa phát huy các thế mạnh sẵn có về điều kiện tự nhiên, lao động, đồng thời phải đối mặt với những thách thức to lớn do các điều kiện thấp kém về: kết cấu hạ tầng, trình độ công nghệ và tính chuyên nghiệp của nguồn nhân lực nông nghiệp, thêm vào đó khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm tăng mạnh giá các loại đầu vào của sản xuất, trong khi giá nông sản tăng không tương xứng đã tác động tiêu cực tới người sản xuất, tạo ra nhiều khó khăn, thách thức đối với sự phát triển tiếp theo của khu vực kinh tế quan trọng này. Bài viết này điểm lại những tác động chính vào sản xuất nông nghiệp sau 4 năm Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO, từ đó góp phần tạo căn cứ cho việc điều chỉnh chính sách nông nghiệp phù hợp với lộ trình cam kết WTO và hạn chế các tác động ngịch của quá trình này

Chi tiết ...

Các nhân tố nội sinh, ngoại sinh ảnh hưởng đến hoạt động dịch vụ của hợp tác xã trong nông nghiệp

12/10/2010

Hợp tác xã dịch vụ trong nông nghiệp với tư cách là tổ chức kinh tế tự chủ của hộ nông dân cùng sản xuất trên một địa bàn, hợp tác xã dịch vụ trong nông nghiệp có vai trò, chức năng quan trọng trong tổ chức cung ứng các dịch vụ theo nhu cầu của xã viên và những nông dân khác trên địa bàn

Chi tiết ...