VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân

Vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế thế giới

29/08/2014

Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới năm 2008, có tới ba phần tư người nghèo của các nước đang phát triển hiện đang sinh sống ở khu vực nông thôn và hầu hết trong số họ đều trực tiếp hoặc gián tiếp phụ thuộc vào nông nghiệp là nguồn sinh kế chính. Tại nhiều quốc gia, nông nghiệp được coi là nền tảng cho phát triển và giảm nghèo. Ngoài ra, bản thân nông nghiệp, với những tính chất đặc thù của nó đã trở thành công cụ có một không hai trong phát triển.

Chi tiết ...

Một số vấn đề cơ bản của kinh tế nông thôn Việt Nam

07/08/2014

Sản xuất nông nghiệp đã có sự tăng trưởng khá toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, bước đầu đã hình thành một nền sản xuất hàng hóa,nhiều vùng chuyên canh đã được xác lập, một số hàng nông sản của Việt Nam đã được thị trường thế giới biết đến và khẳng định vị thế trên thị trường thế giới.

Chi tiết ...

Cần đột phá thể chế phát triển nông nghiệp

27/03/2014

Để khắc phục đà suy giảm của nông nghiệp, thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, bài học lịch sử cho thấy cần phải có đột phá về thể chế như “Khoán 10” vào những năm 80 của thế kỷ trước. Từ đó, nền nông nghiệp có thể phát triển dựa trên quy mô lớn gắn với chuỗi giá trị và cải thiện khả năng hấp thụ vốn, công nghệ.
Chi tiết ...

Chuyển đổi nông nghiệp theo hướng tăng giá trị, giảm chi phí đầu vào nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong ...

21/12/2018

Phát triển nông nghiệp, nông thôn có ảnh hưởng quyết định đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với nhịp độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân 4,06%/năm trong 30 năm đổi mới (1986-2016), nông nghiệp và kinh tế nông thôn đã tạo nền tảng bảo đảm cân bằng trong phát triển kinh tế xã hội cả nước. Sau khủng hoảng tài chính cuối thập niên 2010, thời kỳ2011-2015 sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện với tốc độ tăng trưởng bình quân 3,13%/năm. Nhờ chất lượng được cải thiện, giá trị gia tăng liên tục tăng cao; ngành nông nghiệp đã có 10 mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành một trong 5 quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.

Chi tiết ...

Các hình thức tích tụ, tập trung ruộng đất trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp

21/12/2018

Bài viết tổng quan tình hình biến động đất nông nghiệp thời gian qua và một số hình thức tích tụ, tập trung ruộng đất trong nông thôn hiện nay. Đồng thời phân tích những khó khăn, bất cập trong thực hiện tích tụ, tập trung đất đai. Từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm thúc đẩy tích tụ, tập trung đất đai cho phát triển nông nghiệp hàng hoá.

Chi tiết ...

Nông nghiệp Việt Nam đứng ở đâu trên bản đồ thế giới?

18/12/2018

Thủ tướng cho rằng đầu tư cho nông nghiệp còn khá thấp, số dân làm nông còn quá cao. Cả nước có 48% dân số làm nông nghiệp nhưng chỉ đóng góp một phần GDP rất nhỏ. Năng suất lao động lĩnh vực này còn thấp, việc tăng năng suất còn chậm.

 
Chi tiết ...

Tham gia các FTA mới: Nông sản Việt lo yếu thế trên “sân nhà“?

16/12/2018

Thị trường nông sản Việt sẽ có được cơ hội thuận lợi khi các FTA có hiệu lực thuế quan được nới lỏng nhưng cũng đối mặt với áp lực cạnh tranh mới.

Hiện nay Việt Nam đang tham gia một số Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) thế hệ mới như Hiệp định CPTPP đang trong quá trình phê chuẩn và EVFTA đang trong quá trình chuẩn bị ký kết. Những FTA này đang đặt Việt Nam trước một sân chơi kinh tế mới với những thay đổi mang tính chiến lược.

Chi tiết ...

Bàn thêm về tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn ...

13/03/2014

Trong xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước hiện nay, vấn đề xây dựng nông thôn mới đang là một trong những chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Để thực hiện tốt và đạt kết quả cao chủ trương, chính sách trên, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản pháp luật như: Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;…

Chi tiết ...

Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp: Đâu là nút thắt của các “nút thắt”?

05/03/2014

Trong công cuộc tái cơ cấu ngành Nông nghiệp - Nông thôn hàng chục năm qua, “mong muốn” thì rất nhiều nhưng thực tế đã chứng minh không phải Nhà nước mà cũng không phải các doanh nghiệp có thể “tái cơ cấu” được. Trong khi trên thế giới, hợp tác xã (HTX) có vị trí - vai trò then chốt thì ở Việt Nam, dường như HTX đang biến mất. Dưới đây là một ý kiến mới về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

Chi tiết ...