VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Chính sách tài khóa - Chính sách tiền tệ

Phá giá tiền tệ và một số vấn đề phá giá tiền đồng ở Việt Nam

12/10/2010

Một cách chung nhất, phá giá tiền tệ là việc giảm giá trị của đồng nội tệ so với các loại ngoại tệ so với mức mà chính phủ đã cam kết duy trì trong chế độ tỷ giá hối đoái cố định. Nói cách khác, phá giá tiền tệ là việc đánh tụt sức mua danh nghĩa của tiền tệ nước mình so với ngoại tệ hay nâng cao tỷ giá hối đoái của một đơn vị ngoại tệ.

Chi tiết ...

Chính sách tài khóa - tiền tệ ổn định kinh tế vĩ mô thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

09/08/2010

Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ là hai công cụ trọng yếu giữ vai trò quyết định trong việc quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Chính sách tài khóa là các quan điểm, cơ chế và phương thức huy động các nguồn hình thành ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính có tính chất tập trung của Nhà nước để chi và sử dụng các khoản chi của ngân sách nhà nước theo kế hoạch từng năm tài chính. Chính sách tiền tệ là việc thực hiện các biện pháp, sử dụng các công cụ của Ngân hàng Nhà nước nhằm góp phần đạt được mục tiêu của chính sách kinh tế vĩ mô thông qua việc chi phối dòng chu chuyển tiền và khối lượng tiền.

Chi tiết ...

Một số vấn đề về vai trò của chính sách tiền tệ trong ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế

07/08/2010

Khủng hoảng tài chính bùng nổ tháng 9/2008 từ  nước Mỹ, nguyên nhân sâu xa là sự tích tụ các mâu thuẫn và mất cân đối nội tại của nền kinh tế Mỹ trong quá trình phát triển. Khủng hoảng tài chính đã lan nhanh và tác động làm suy thoái kinh tế thế giới. Chính phủ và các tổ chức tài chính quốc tế chung tay giải cứu thị trường tài chính, thực hiện các giải pháp kích thích kinh tế mà chính sách tài khoá đóng vai trò là cơ bản, chính sách tiền tệ hỗ trợ.

Chi tiết ...

Chính sách tiền tệ với nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế sau khủng hoảng

07/08/2010

Ngân hàng Nhà nước đã triển khai quyết liệt, đề xuất kịp thời những giải pháp để xử lý những diễn biến không thuận chiều của thị trường: chính sách tiền tệ, tỷ giá được điều hành linh hoạt không những vừa đảm bảo mục tiêu chống suy giảm kinh tế, kiềm chế lạm phát mà còn phải thực hiện mục tiêu ổn định thị trường tài chính, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đến sự bất ổn của thị trường tài chính Việt Nam.

Chi tiết ...

Giới hạn của chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá trong kích cầu ở Việt Nam

07/08/2010

Áp lực từ khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu đang đặt ra bài toán phức tạp cho các nhà làm chính sách Việt Nam khi phải lựa chọn và xây dựng một giải pháp policy mix tối ưu thích ứng với sức chịu đựng của nền kinh tế trong ngắn hạn mà không phá huỷ nền tảng phát triển dài hạn. Trong thực tế, Chính phủ Việt Nam đã điều hành các chính sách vĩ mô thời gian qua khá linh hoạt trong những thời điểm nhạy cảm, góp phần giữ vững hệ thống doanh nghiệp và duy trì một môi trường vĩ mô phù hợp.


Chi tiết ...

Chính sách tiền tệ đối với ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trọng bối cảnh khủng hoảng tài chính ...

07/08/2010

Mặc dù chịu tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới từ cuối năm 2008 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và dân cư, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, kinh tế nước ta đã ngăn chặn được suy giảm và dần tạo được đà tăng trưởng, kinh tế vĩ mô ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm. Trong thời gian tới, kinh tế nước ta tiếp tục phát triển, nhưng đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức; việc nghiên cứu, rút ra bài học, quan điểm mang tính khoa học và thực tiễn, làm cơ sở cho hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ, trong mối quan hệ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 và những năm tiếp theo là nhu cầu cần thiết.

Chi tiết ...

Giải pháp hoàn thiện cơ chế tác động của chính sách tiền tệ

07/08/2010

Thị trường tiền tệ (TTTT) có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc truyền tải các tác động chính sách tiền tệ (CSTT) đến nền kinh tế, được xem là cơ sở hạ tầng cho lưu chuyển tiền tệ, cơ sở hạ tầng tốt thì luân chuyển tiền tệ thông suốt và ít rủi ro. Những diễn biến của TTTT trong thời gian qua  đã bộc lộ rõ những bất cập trong quá trình phát triển  của thị trường, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến cơ chế tác động và hiệu quả điều hành CSTT của NHNN ...


Chi tiết ...

Chính sách tiền tệ trước yêu hội nhập kinh tế quốc tế

07/08/2010

Chính sách tiền tệ (CSTT) là một công cụ quản lý kinh tế vĩ mô, trong thời gian qua, việc thực thi CSTT của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã đóng góp tích cực cho sự ổn định thị trường tài chính, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, CSTT cũng đã có những bước đổi mới nhất định phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Việc quốc tế hoá thương mại hàng hoá, đầu tư  và dịch vụ khi nền kinh tế Việt Nam hội nhập đã tạo điều kiện cho Việt Nam khuếch trương các hoạt động sản xuất và tiếp thị trên toàn thế giới.

Chi tiết ...

Một số suy ngẫm về điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2007

07/08/2010

Điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng nhìn lại cả một năm để đánh giá là một vấn đề rất lớn, thuộc về đơn vị chức năng hay những chuyên gia trực tiếp trong cuộc. Đặc biệt là bàn đến hai nội dung đó trong bối cảnh kinh tế vĩ mô của đất nước và quốc tế năm 2007 đầy nhậy cảm thì lại càng đòi hỏi sự thận trọng và nghiêm túc hơn. Tuy nhiên, là một người thường xuyên quan tâm, theo dõi về vấn đề này, tôi xin có một số suy nghĩ  xin được chia sẻ, trao đổi trên diễn đàn Tạp chí của ngành Ngân hàng.

Chi tiết ...

Điều hành chính sách tiền tệ trong bối cảnh lạm phát ở Việt Nam

07/08/2010

Chuyên đề này sẽ bàn đến vấn đề lạm phát của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay với ba phần. Phần thứ nhất ôn lại khung khổ lý thuyết về lạm phát, trong đó tập trung vào bản chất tiền tệ của lạm phát. Bối cảnh lạm phát của thế giới và ở Việt Nam hiện nay được mô tả ở phần hai với việc cố gắng đi tìm nguyên nhân lạm phát trên thế giới và mổ xẻ nguyên nhân lạm phát ở Việt Nam. Phần thứ ba sẽ tập trung vào việc điều hành chính sách tiền tệ với mục tiêu ngăn chặn lạm phát đang được thực hiện ở Việt Nam và đưa ra một số nhận xét đánh giá, từ đó rút ra được những gợi ý chính sách trong thời gian tới.

Chi tiết ...