VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Điểm nóng

Nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ chủ sở hữu, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

14/04/2014

Thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc bảo toàn, phát huy hiệu quả nguồn lực nhà nước tại doanh nghiệp (DN). Đặc biệt, trong bối cảnh Đề án tái cơ cấu DNNN đang bước vào chặng nước rút thì việc thực hiện tốt vấn đề trên còn là động lực quan trọng để chúng ta hoàn thành kế hoạch đặt ra…

Chi tiết ...

Hoàn thiện khung pháp lý, đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

11/04/2014

Hơn 20 năm qua, quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước (DNNN) ở Việt Nam được thực hiện một cách nhất quán, sâu rộng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bài viết đánh giá khái quát về hệ thống khuôn khổ thể chế cho việc sắp xếp và cổ phần hóa DNNN, cơ chế quản lý của Nhà nước đối với các DN này, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới, hoàn thiện công tác này trong thời gian tới.

Chi tiết ...

Những vấn đề doanh nghiệp nhà nước đang phải đối mặt trong tiến trình cải tổ

11/04/2014

Vượt qua những khó khăn, thách thức đặt ra trong năm 2012-2013, các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tiếp tục có những bước phát triển, đã đóng góp trên 30% thu ngân sách nhà nước, khoảng trên 33% GDP; trên 80% DN hoạt động có lãi… Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của DNNN, cần có sự hợp lực từ nhiều phía nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp trong năm 2014 - 2015.

Chi tiết ...

Kết quả và giải pháp thực hiện tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước

28/03/2014

Mục tiêu đặt ra cho giai đoạn 2011-2015 là các tập đoàn, tổng công ty (TĐ, TCT) sẽ là những đơn vị đi đầu trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Thời gian không còn nhiều, bởi vậy chặng đường tái cơ cấu cần phải tiếp tục được đẩy mạnh.

Chi tiết ...

Để có tăng trưởng xanh

24/03/2014

Mô hình tăng trưởng hướng tới sự phát triển bền vững mà cộng đồng quốc tế thừa nhận và đang phấn đấu thực hiện là tăng trưởng xanh. Trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, việc lựa chọn và thực hiện tăng trưởng xanh cũng đang trở thành con đường tất yếu.

Chi tiết ...

Tăng trưởng xanh mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

19/03/2014

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh không có nghĩa doanh nghiệp phải đầu tư trang thiết bị hiện đại để giảm thiểu khí thải, tạo ra sản phẩm thân thiết với môi trường. Thực tế, chỉ bằng những hành động đơn giản như cải tiến quy trình sản xuất để giảm tiêu thụ nguyên liệu, điện là đã giúp thực hiện mục tiêu này.

Chi tiết ...

Lựa chọn kinh doanh xanh: Đòn cân não

18/03/2014

Trong khó khăn, ngay cả việc làm nhỏ nhất là tiết giảm chi phí mà nhiều doanh nghiệp (DN) cũng chưa quan tâm, thì từ chính nhận thức của DN phải có sự thay đổi để kinh doanh xanh không chỉ là “hô khẩu hiệu”.

Chi tiết ...

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đang chậm tiến độ

18/03/2014

Mặc dù đã đạt được một số chuyển biến song nhìn một cách tổng thể, việc sắp xếp và cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011-2013 (Theo Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”) đến nay còn chậm, chưa gặt hái nhiều thành công và phía trước vẫn còn nhiều thách thức về các vấn đề hiệu quả kinh tế, khả năng cạnh tranh, bài toán thoái vốn, quản trị DN, nhất là tính minh bạch của khu vực này.

Chi tiết ...

DN vừa và nhỏ chưa mặn mà với tăng trưởng xanh

17/03/2014

Việt Nam và nhiều quốc gia khác tại châu Á-Thái Bình Dương đang xem tăng trưởng xanh là lựa chọn ưu tiên cho sự phát triển bền vững nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ có tiềm lực tài chính hạn chế vẫn chưa mặn với xu hướng này và còn gặp nhiều trở ngại trên con đường tiến tới tăng trưởng xanh.

Chi tiết ...

Việt Nam sắp có Trái phiếu “xanh”

13/03/2014

Hiện Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng (TCTD). Sau khi ban hành, Thông tư sẽ góp phần tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho tín dụng “xanh” ở Việt Nam.

Chi tiết ...