VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Điểm nóng

Thực trạng đóng góp của lao động, vốn con người và khoa học và công nghệ cho tăng trưởng ...

17/02/2017

Mặc dù xu hướng chuyển dịch lao động từ ngành nông, lâm và thủy sản sang công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng lên, tỷ trọng lao động ở nước ta vẫn chủ yếu tập trung trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản.
Chi tiết ...

Phân tích mô hình tăng trưởng kinh tế tiếp cận theo không gian/ vùng

17/02/2017

Bài viết phục vụ xây dựng Đề án “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế
Chi tiết ...

Năng lượng tái tạo và chiến lược tăng trưởng xanh tại Việt Nam

23/07/2015

Với tốc độ phát triển kinh tế của toàn cầu hiện nay, tiêu thụ năng lượng đã và đang tăng lên không ngừng, đặc biệt ở các nước đang phát triển, góp phần ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu toàn cầu và nguồn tài nguyên năng lượng trên thế giới. Việt Nam là một trong những quốc gia được cảnh báo bị tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Chính vì vậy, tăng trưởng xanh đang trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính dần trở thành chỉ tiêu bắt buộc trong quá trình phát triển. Theo Thông báo quốc gia lần thứ 2 của Việt Nam cho công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, tổng lượng phát thải khí nhà kính ở nước ta năm 2000 tăng gần 1,5 lần so với năm 1994. Năm 2030, tổng phát thải có thể tăng 5-6 lần so với 1994. Trong đó, năng lượng được dự báo là ngành gây phát thải chính, chiếm trên 90% tổng lượng phát thải năm 2030.

Chi tiết ...

Một số vấn đề về cải thiện cơ cấu và đổi mới chính sách đầu tư nhằm thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng ...

02/03/2015

Trong số nhiều biện pháp nhằm góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang chú trọng phát triển theo chiều sâu, dựa vào tăng năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, trong lĩnh vực đầu tư, Việt Nam nhấn mạnh vai trò đầu tư công đóng vai trò thu hút đầu tư tư nhân và góp phần làm tăng năng suất các khu vực khác, đồng thời  khuyến khích phát triển khu vực dân doanh trở thành động lực tăng trưởng bền vững.

Chi tiết ...

Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Nhìn từ cải cách thể chế kinh tế

26/02/2015

Cải cách thể chế kinh tế đối với DNNN vừa là nhân tố ảnh hưởng, vừa là bộ phận cấu thành của tái cơ cấu DNNN. Việc xem xét kết quả và hiệu quả của tái cơ cấu DNNN phải toàn diện, không chỉ là cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, mà còn được thể hiện ở mức độ cải cách cơ chế hoạt động đầu tư, tài chính, quản lý, quản trị của DNNN theo nguyên tắc thị trường.

Chi tiết ...

Đồng bộ khung pháp lý đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

19/01/2015

Hơn 20 năm qua, quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam đã được thực hiện một cách nhất quán, sâu rộng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật nhất là đã hình thành khá đồng bộ khuôn khổ thể chế pháp lý cho việc sắp xếp và cổ phần hoá cũng như đổi mới cơ chế quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước.

Chi tiết ...

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Các “điểm nghẽn” và giải pháp thúc đẩy

12/01/2015

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước là một trong 3 trụ cột trong tái cơ cấu nền kinh tế, nhưng quá trình tái cơ cấu loại hình doanh nghiệp này hiện nay vẫn còn diễn ra chậm, kết quả đạt được còn hạn chế. Nguyên nhân là do những điểm nghẽn, những khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách và trong chính nội tại các doanh nghiệp chưa được giải quyết.

Chi tiết ...

Đánh giá về tái cơ cấu nền kinh tế trong năm 2014

07/01/2015

Việc triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2014 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội đất nước còn nhiều khó khăn, nền tảng kinh tế vĩ mô còn nhiều bất cập, đặc biệt trong cơ cấu thị trường và tài chính... đòi hỏi ngành Tài chính phải nhiên cứu, hoàn thiện.

Chi tiết ...

Từ đổi mới tư duy lý luận đến biến đổi cấu trúc kinh tế - xã hội ở Việt Nam

25/12/2014

Quan điểm của V.I. Lê-nin về cấu trúc kinh tế - xã hội của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là nền tảng cho việc nghiên cứu quá trình đổi mới tư duy lý luận về thành phần kinh tế và biến đổi cấu trúc kinh tế - xã hội.

Chi tiết ...

Tái cơ cấu DNNN: Nhìn từ giác độ kinh tế học

02/10/2014

Tập đoàn và các DNNN được lập ra nhằm thúc đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng ở những lĩnh vực then chốt. Tuy nhiên, việc hình thành những tập đoàn lớn đòi hỏi khả năng tích tụ vốn lớn.

 

Chi tiết ...