VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Điểm nóng

Tránh chuyện thay vỏ

28/02/2012

Tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, một trong ba trọng tâm của kế hoạch tái cơ cấu kinh tế, chỉ mới bắt đầu khởi động nhưng đã cho thấy sự bất cập.

Chi tiết ...

Tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm từ Hàn Quốc

27/02/2012

Khi khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra, Hàn Quốc đã kết hợp giải quyết khủng hoảng kinh tế với gói kích thích quan trọng cho chi tiêu xanh và họ đã có các kết quả được nhiều nước khen ngợi.

Chi tiết ...

Phát triển xanh - kinh nghiệm quốc tế và nỗ lực của Việt Nam

27/02/2012

Trong bối cảnh ngày nay, khi mà các quốc gia trên thế giới phải đối mặt cùng lúc với nhiều cuộc khủng hoảng, đặc biệt là khủng hoảng tài chính và kinh tế gần đây, thế giới đã nhận thấy những yếu kém và rủi ro trong cấu trúc mô hình kinh tế và sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, sự phát thải khí nhà kính quá mức gây ra hiện tương biến đổi khí hậu.

Chi tiết ...

Thị trường các-bon với nông nghiệp Việt Nam

27/02/2012

Theo thông tin kiểm kê khí nhà kính (KNK) năm 2000 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nông nghiệp là ngành thứ hai có đóng góp lớn vào sự gia tăng phát thải (tăng 21.600 tấn từ năm 1994 đến 2000).

Chi tiết ...

Tăng trưởng các-bon thấp: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam

27/02/2012

Tăng trưởng các-bon thấp cũng có thể giải quyết vấn đề sử dụng kém hiệu quả các nguồn tài nguyên

Chi tiết ...

Tái cấu trúc DNNN - gia tăng sự chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

27/02/2012

Trong điều kiện Việt Nam chủ động và tích cực hội nhập quốc tế cũng như chịu tác động của khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu, những vấn để về hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) được bộc lộ đang đặt ra vấn đề tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước như là chiến lược vận hành cần được thực hiện để phù hợp với vai trò và vị trí của nó cũng như bối cảnh cạnh tranh quốc tế.

Chi tiết ...

Tái cơ cấu kinh tế: Nhận diện một số khó khăn và thuận lợi

27/02/2012

Tái cơ cấu kinh tế hiện đang là vấn đề nóng đối với nhiều nền kinh tế trên thế giới và với Việt Nam, gắn với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, hệ quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu…

Chi tiết ...

Tái cơ cấu: Sáng tạo để tiếp tục đổi mới

27/02/2012

Hơn hai mươi năm trước, chúng ta đã thực hiện cấu trúc lại nền kinh tế để tạo nên kỳ tích đổi mới. Bây giờ, đổi mới vẫn được tiếp tục nhưng cần được đặt trên một lộ trình mới. Tái cấu trúc nền kinh tế chính là tiếp tục thúc đẩy tiến trình đổi mới, để đạt được thành quả cao và hưởng lợi nhiều hơn từ đổi mới.

Chi tiết ...

Phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay

09/08/2010

Trong quá trình toàn cầu hóa, nền kinh tế nào dựa nhiều vào tri thức sẽ tạo ra nhiều cơ hội phát triển, duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo nhiều công ăn việc làm, giải quyết tốt hơn các quan hệ xã hội, cải thiện đời sống con người,... Trong điều kiện mới đó, sự phát triển của mỗi quốc gia phụ thuộc vào nguồn nhân lực là chủ yếu, thay vì dựa vào nguồn tài nguyên, vốn vật chất như trước đây. Các lý thuyết về tăng trưởng kinh tế gần đây cũng chỉ ra rằng động lực quan trọng nhất của sự tăng trưởng kinh tế bền vững chính là yếu tố con người, nguồn nhân lực.
Chi tiết ...