VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Điểm nóng

Tái cơ cấu nền kinh tế cần bước chuyển quyết liệt hơn, ý nghĩa hơn

07/02/2014

TS. Võ Trí Thành - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tái cấu trúc nền kinh tế rất quan trọng, về dài hạn sẽ giúp Việt Nam thay đổi cách thức phát triển để cho nguồn lực đất nước được phân bổ hiệu quả hơn, kết quả cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trong năm 2014, thực sự phải có những bước đi quyết liệt hơn, có ý nghĩa hơn trong việc cải tổ cả 3 lĩnh vực là doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công và hệ thống tài chính ngân hàng.

Chi tiết ...

Tái cơ cấu Ngân hàng thương mại: Kết quả bước đầu và những thách thức đặt ra

12/12/2013

Bài viết xin được tập trung vào lĩnh vực thứ ba của quá trình Tái cơ cấu trong đó chủ yếu là những nội dung liên quan đến kết quả ban đầu của quá trình tái cơ cấu Ngân hàng thương mại.

Chi tiết ...

Về định hướng và tiêu chí tái cấu trúc tập đoàn kinh tế Nhà nước

04/12/2013

Để việc tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế nhà nước đạt hiệu quả, rất cần sớm có giải pháp ưu tiên, trên cơ sở hoàn thiện thể chế quản lý để các doanh nghiệp kinh doanh hoạt động trong môi trường pháp lý chung và cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.

Chi tiết ...

Tăng trưởng xanh: Mệnh lệnh của mẹ trái trái đất

27/02/2013

Hạn hán gây thiệt hại nặng nề cho ngành sản xuất nông nghiệp của Mỹ, mức thiệt hại tương đương 1% GDP. Trong khi đó chỉ riêng cơn bão Sandy cũng đã xóa sổ 0,5% GDP của nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới này. Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng, biến đổi khí hậu khiến thế giới hao tiền tốn của khi mức thiệt hại đến 1,2 ngàn tỷ USD mỗi năm, tương đương 1,6% GDP toàn cầu.

Chi tiết ...

"Tăng trưởng xanh" - con đường bắt buộc

11/01/2013

"Những chính sách tăng trưởng xanh là một phần của những cải cách chính sách cần thiết để thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và đùm bọc hơn."

Chi tiết ...

Tái cơ cấu và cải cách doanh nghiệp Nhà nước

04/10/2012

Tái cơ cấu DNNN nước tuy là môt trong ba trọng tâm của tái cơ cấu kinh tế, nhưng là nút thắt quan trọng, gỡ được nút thắt này sẽ tạo điều kiện cho việc giải quyết hai vấn đề kia và thúc đẩy việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam. Mục đích của tái cơ cấu DNNN là nhằm nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, để thành phần kinh tế này mạnh lên và đủ sức làm tốt vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu.

Chi tiết ...

Áp đặt kỷ luật của thị trường cạnh tranh thúc đẩy tái cơ cấu Doanh nghiệp Nhà nước

23/08/2012

Đổi mới, cải cách và sắp xếp lại DNNN luôn là một trong những nội dung trọng tâm của cải cách, mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt nam trong hơn 25 năm qua.

Chi tiết ...

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

23/07/2012

Việc xây dựng Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh là một việc làm cần thiết, có quan hệ hữu cơ với nhiệm vụ đổi mới mô hình trăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế để khắc phục những khuyết tật của quá trình CNH TBCN không chỉ ở phạm vi thế giới mà ở cả phạm vi Việt nam.

Chi tiết ...

Tái cơ cấu DNNN, đừng thêm một lần chậm

04/06/2012

Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước (DNNN) được nhắc rất nhiều lần trong thời gian và mới đây đã được Bộ Tài chính đã soạn thảo, trình lên Chính phủ. Một đề án mới ra đời, nhưng với thực tế sắp xếp và đổi mới DNNN trong hơn 1 thập kỳ qua đã khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu tái cơ cấu DNNN có thêm một lần chậm trễ?.

 

Chi tiết ...

Tái cơ cấu ngân hàng: Phần khó còn lại

01/06/2012

Tái cơ cấu ngân hàng được xem là có nhiều kết quả thực tế nhất. Sau giai đoạn đầu nóng bỏng thì phần tiếp theo có nguy cơ chậm lại khi đối mặt với những thách thức xuất phát từ lợi ích của từng ngân hàng, nhóm đầu tư.

Chi tiết ...