VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Số liệu thống kê

Báo cáo triển vọng kinh tế Việt Nam 2015

09/02/2015

Tháng  1/2015, IMF và WB đều hạ  dự  báo tăng trưởng kinh tế  thế  giới 2015 so với các dự  báo trước của mình, lần lượt  ở  mức 3,5% và 2,6%. Tốc  độ  tăng  trưởng  thương  mại  toàn  cầu  thấp  hơn  nhiều  so  với  giai đoạn trước khủng hoảng; xu hướng lạm phát và lãi suất thấp khiến các chính sách kích thích kinh tế kém hiệu quả. Điểm sáng lớn nhất của kinh tế  thế  giới 2015 là sự  phục hồi mạnh mẽ  của kinh  tế  Mỹ  và tác động tích cực đến sản xuất và tiêu dùng do giá dầu giảm. Ngoài ra, sự  giảm tốc tăng trưởng mạnh của Trung Quốc, chương trình kích thích kinh tế thiếu hiệu quả  của EU và Nhật là nguyên nhân khiến kinh tế  giới 2015 phục hồi chậm lại. 

Chi tiết ...