VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Các loại hình doanh nghiệp

Đánh giá thực trạng sử dụng năng lượng của các doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh ngành công nghiệp ở ...

20/12/2018

Nội dung chính của bài viết bao gồm: (1) Khái quát các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong ngành công nghiệp ở Việt Nam; (2) Khung pháp luật và chính sách khuyến khích DNNVV và các hộ kinh doanh tham gia mục tiêu phát triển bền vững/tăng trưởng xanh; (3) Cung năng lượng và nguồn năng lượng tái tạo; (4) Sử dụng năng lượng tại các DNNVV trong lĩnh vực công nghiệp và (5) Một số tồn tại, hạn chế.

 
Chi tiết ...

Lựa chọn cấu trúc tài chính tại các doanh nghiệp mới thành lập

18/03/2014

Mặc dù chịu chi phí cao nhưng các doanh nghiệp (DN) mới khởi nghiệp vẫn có xu hướng tài trợ bằng tín dụng thương mại hơn là vay nợ ngân hàng vì sự khác biệt trong chính sách thanh lý giữa những người cho vay. Bài viết làm rõ một số vấn đề cơ bản về các quyết định lựa chọn cấu trúc tài chính ban đầu đối với các DN mới thành lập.

Chi tiết ...

Xu hướng “thanh lọc” rõ nét

26/02/2014

Xu hướng “thanh lọc” được thể hiện rõ nét nhất trong năm 2013, khi số lượng doanh nghiệp (DN) đăng ký mới lại tăng cao đạt 76.955, tăng 10,1% so với năm 2012, nhưng tổng số vốn đăng ký chỉ đạt 398.681 tỷ đồng, giảm 14,7% so với 2012 và giảm sâu so với 513.700 tỷ đồng của năm 2011.

Chi tiết ...

Xung đột quyền lợi trong công ty cổ phần Việt Nam: Vấn đề và hướng giải quyết

27/12/2013

Trong công ty cổ phần, ngoài các cổ đông là người chủ, còn các nhà quản lý chuyên nghiệp là người đại diện cho họ. Các cổ đông sẽ yêu cầu các nhà quản lý làm sao để gia tăng giá trị của công ty nhưng các nhà quản lý có thể tự rút lui khỏi những công việc nặng nhọc này hoặc có thể thu vén cho cá nhân để làm giàu. Các chi phí đại diện xuất hiện khi : (1) các nhà quản lý không cố gắng thực hiện nhiệm vụ tối đa hóa giá trị công ty; (2) các cổ đông sẽ gánh chịu phí tổn để kiểm soát Hội đồng quản trị (HĐQT) và do đó ảnh hưởng đến công việc của họ. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn tới xung đột quyền lợi giữa cổ đông với nhà quản lý và giữa nhà quản lý với HĐQT.

Chi tiết ...

Đổi mới phương thức thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Doanh nghiệp Nhà nước: ...

26/12/2013

Khác với quản lý nhà nước đối với khu vực doanh nghiệp tư nhân, trong quản lý nhà nước đối với các DNNN dễ có sự lẫn lộn với vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý của chủ sở hữu Nhà nước. Do đó yêu cầu đặt ra là cần phân biệt chức năng quản lý hành chính nhà nước và chức năng quản lý của chủ sở hữu nhà nước, tách bạch chức năng, nhiệm vụ, nội dung của hai loại quản lý này trong quản lý DNNN.

Chi tiết ...

Tái cơ cấu Doanh nghiệp Nhà nước: Thực trạng và vấn đề

12/12/2013

Ngày 17/7/2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”. Đây là căn cứ quan trọng để thúc đẩy việc tái cơ cấu DNNN, theo đó Mục tiêu tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước được đặt ra rất rõ ràng cụ thể, nhằm vào 2 vấn đề chính là ngành nghề lĩnh vực kinh doanh và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Chi tiết ...

Tái cấu trúc Doanh nghiệp Nhà nước và vấn đề phân tách giữa chức năng chủ sở hữu và chức năng quản lý ...

11/12/2013

Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cùng với tái cấu trúc đầu tư và cơ cấu lại thị trường tài chính là 3 lĩnh vực quan trọng nhất của tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trong 5 năm tới, như Nghị quyết Trung ương 3 khoá XI đã nêu.

Chi tiết ...

Quan hệ sở hữu và cơ chế đảm bảo quyền sở hữu trong tập đoàn kinh tế nhà nước: Những tồn tại và hướng ...

11/12/2013

Hiện tại các TĐKTNN đều tổ chức theo mô hình công ty mẹ-công ty con. Quan hệ sở hữu về vốn giữa công ty mẹ-công ty con và việc thực hiện quyền, nghĩa vụ chủ sở hữu của công ty mẹ với công ty con là nội dung quan trọng của quan hệ sở hữu giữa công ty mẹ và công ty con trong TĐKTNN. Thực hiện tốt hay không mối quan hệ này sẽ có tác động tích cực hay tiêu cực đến việc bảo toàn và phát triển vốn trong các TĐKTNN.

Chi tiết ...

Phân công, phân cấp quản lý doanh nghiệp nhà nước: Thực trạng, vấn đề, nguyên nhân và một số gợi ý đổi ...

11/12/2013

Xoá bỏ cách phân công, phân cấp quản lý DNNN theo kiểu hành chính với đặc trưng là có nhiều đầu mối, nhiều cấp, nhiều tổ chức. Loại bỏ việc sử dụng bộ máy hành chính nhà nước và sử dụng công chức nhà nước để thực hiện chức năng chủ sở hữu. Giảm dần và tiến đến loại bỏ việc sử dụng cơ chế phối hợp kiểu hành chính, giấy tờ, từ bên ngoài vào, từ trên xuống ít hiệu quả, trì trệ, lòng vòng, thủ tục hành chính, không rõ trách nhiệm.

Chi tiết ...

Mô hình hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước: Kinh nghiệm của Trung Quốc và Singapore và bài ...

11/12/2013

Việt Nam đang tiến hành quá trình tái cơ cấu nền kinh tế một cách sâu sắc, trong đó hệ thống doanh nghiệp nhà nước là một trong những trọng tâm quan trọng cần tái cơ cấu. Mô hình hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước nào là phù hợp với thực tiễn hiện nay? Bài viết sau đây sẽ nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc và Singapore và bài học tham khảo đối với Việt Nam.

Chi tiết ...