VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Phát triển bền vững

Năm kiểu tăng trưởng cần tránh

06/08/2010

Nền kinh tế Việt Nam lựa chọn là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy tăng trưởng kinh tế mà Việt Nam xác định là tăng trưởng bền vững, tăng trưởng vì con người, vì một xã hội ngày càng công bằng hơn, dân chủ hơn, tăng trưởng gắn với bảo vệ môi trường. Điều đó cũng có nghĩa là tránh các kiểu tăng trưởng mà ngay từ năm 1996, Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) đã cảnh báo các chính phủ! Sau đây là các kiểu tăng trưởng cần tránh và kết quả, cũng như những vấn đề của Việt Nam.
Chi tiết ...

Sự bất công đang làm chậm tăng trưởng kinh tế

06/08/2010

Báo cáo Phát triển thế giới 2006 được Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội công bố chiều 21/9 cho biết, sự bất công đang làm chậm lại tốc độ phát triển kinh tế ở nhiều nước, đặc biệt những nước đang phát triển.
Chi tiết ...

Chi ngân sách nhiều hơn cho an sinh xã hội

06/08/2010

Hôm 27-9, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách mở rộng để bàn về dự toán ngân sách nhà nước. Trao đổi với Tuổi Trẻ bên lề hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng cho biết:
Chi tiết ...

Nghèo tài nguyên vẫn có thể phát triển tốt

06/08/2010

Sau khi được giao quyền tự chủ, nhiều địa phương nghèo đã có những dấu hiệu bứt lên, trong khi nhiều nơi được coi là có những lợi thế đặc biệt lại không trở thành đầu tàu kinh tế như kỳ vọng. Phát huy quyền tự chủ của địa phương như thế nào để tạo được sự đột phá trong phát triển? Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM, ông Seth Winnick, đã có những quan sát thú vị qua cuộc trao đổi với VietNamNet.
Chi tiết ...

Góp ý dự thảo văn kiện đại hội đảng X: Đột phá từ chính sách phát triển

06/08/2010

Góp ý dự thảo văn kiện đại hội đảng X, GS Đào Xuân Sâm - nguyên trưởng khoa quản lý kinh tế Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, từng là thành viên nhóm tư vấn của cố tổng bí thư Trường Chinh trước Đại hội Đảng lần thứ VI, hiện là chuyên gia tư vấn thường xuyên Ban nghiên cứu của Thủ tướng - nói: “Khu vực kinh tế tư nhân trước đây được xem là khu vực cần “cải tạo” thì bây giờ đang hết sức năng động. Còn khu vực nhà nước lại rất khó chuyển đổi”.
Chi tiết ...

Phát triển bền vững

06/08/2010

Lâu nay, khi nói đến phát triển bền vững, người ta thường chỉ nói đến “ba trụ cột” là phát triển kinh tế, giải quyết các vấn dề xã hội và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm quốc tế, cần quan niệm vấn đề phát triển bền vững một cách toàn diện hơn. Bài viết này nêu lên một số kiến giải xung quanh sáu nội dung về phát triển bền vững và một số gợi ý từ thực tiễn nước ta để cùng trao đổi ý kiến.
Chi tiết ...