VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Phát triển bền vững

Chính sách cạnh tranh quốc gia trong một nền kinh tế thị trường: Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế

26/12/2018

Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh mà một trong những đặc trưng cơ bản và là động lực phát triển. Cạnh tranh góp phần điều chỉnh quan hệ cung - cầu trên thị trường; hướng việc sử dụng các nhân tố sản xuất vào những nơi có hiệu quả nhất, làm giảm tổng giá thành của sản xuất xã hội;,… Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp đều hướng tới mục tiêu giành vị thế cao trên thị trường để sau đó có thể sử dụng vị thế có lợi này khai thác tối đa lợi nhuận trong một thời gian dài. Nhà nước phải có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích tổng thể toàn xã hội; tạo ra và đảm bảo một môi trường cạnh tranh tích cực, không cho phép các hành vi hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường; bảo vệ các tác động tích cực của cạnh tranh và hạn chế các tác động tiêu cực Bài viết tập trung phân tích: (1) Chính sách cạnh tranh: Quan niệm và mục tiêu; (2) Những biện pháp nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường; (3) Chính sách cạnh tranh quốc gia trong một nền kinh tế thị trường và (4) Điều kiện thực thi chính sách cạnh tranh hiệu quả.

Chi tiết ...

Mối quan hệ giữa tăng trưởng, lạm phát, tiết kiệm và đầu tư tại Việt Nam (Phần 1)

13/03/2014

Trong mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng của Việt Nam, đầu tư là biến số quyết định tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát CPI, mức nhập siêu, cũng như quy mô thu Ngân sách Nhà nước (NSNN). Mô hình định lượng về mối quan hệ giữa tăng trưởng, lạm phát, tiết kiệm và đầu tư (GISI) tại Việt Nam được đề xuất trong bài viết này cho thấy, để đạt được sự tăng trưởng kinh tế bền vững, tốc độ tăng đầu tư cần tương đương với tốc độ tăng trưởng GDP. Hơn nữa, với mức lạm phát mục tiêu đề ra càng thấp bao nhiêu, thì tốc độ tăng trưởng GDP bền vững của nền kinh tế sẽ càng cao bấy nhiêu.

Chi tiết ...

Mở cửa tư duy để hưng thịnh nước nhà

06/03/2014

Hiện nay, bài toán kinh tế Việt Nam đang được giải với nhiều phương thức: tái cấu trúc nền kinh tế, định hướng phát triển ngành nghề, hợp tác quốc tế... nhưng xem ra vẫn là chưa đủ. Bởi, quan trọng là sau đó phải biết làm thế nào, làm ở đâu và ai làm?

Chi tiết ...

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2011- 2015: Một chặng đường, nhiều giải pháp

25/02/2014

Tăng trưởng kinh tế là vấn đề quan trọng nhất trong các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của một quốc gia. Kế hoạch tăng trưởng kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 đã được Đảng và Nhà nước xác định cụ thể, đồng thời có các giải pháp nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, tạo đà cho giai đoạn 2016 - 2020.

Chi tiết ...

Phục hồi tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế: Cơ hội và thách thức

16/01/2014

Cổng Thông tin Kinh tế Việt Nam (VNEP) trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Kỷ yếu Diễn đàn: "Phục hồi tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế: Cơ hội và thách thức". Các tham luận tại diễn đàn là nguồn thông tin hữu ích cho Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trong quá trình xây dựng, tham vấn, tư vấn cơ chế, chính sách,... phục vụ quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu khu vực Doanh nghiệp Nhà nước, tái cơ cấu đầu tư công,...

Chi tiết ...

Chính sách tăng trưởng trong mối quan hệ với phân phối thu nhập: Thực tiễn qua khảo sát ở một số tỉn...

10/01/2014

Báo cáo này được thực hiện nhằm tổng quan và đánh giá chính sách tăng trưởng hiện hành, nhất là từ năm 2007 trong bối cảnh lạm phát cao, đến phân phối thu nhập theo ngành nghề lao động; theo 20% nhóm dân số; theo vùng thành thị và nông thôn và theo vùng kinh tế. Trên cơ sở đó sẽ đưa ra một số đánh giá và đề xuất kiến nghị.

Chi tiết ...

Tái cơ cấu kinh tế: Một năm nhìn lại

26/12/2013

Chuyên đề này tập trung rà soát lại một năm thực hiện quyết định về Tái cơ cấu nền kinh tế  những việc đã làm được, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải, đồng thời, đề xuất một vài giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Chi tiết ...

Vai trò của giáo dục và đào tạo trong xây dựng nguồn nhân lực và bảo đảm công bằng xã hội

26/12/2013

Trong thực tế hoạt động phát triển nguồn nhân lực có thể được xem xét trên 3 nội dung là giáo dục đào tạo và phát triển. Giáo dục là những hoạt động học tập giúp cho con người bước vào một nghề nghiệp hoặc chuyển sang một nghề khác thích hợp hơn trong tương lai. Đào tạo là những hoạt động học tập nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, trình độ lành nghề nhằm giúp người lao động thực hiện công việc hiện tại của họ tốt hơn. Phát triển là những hoạt động học tập định hướng và chuẩn bị cho người lao động tiếp cận với sự thay đổi của tổ chức và bắt kịp với nhịp độ thay đổi đó khi tổ chức thay đổi và phát triển hoặc nhằm phát triển sâu hơn kỹ năng làm việc của người lao động.

Chi tiết ...

Khả năng phục hồi kinh tế - Cơ hội và thách thức

12/12/2013

Để thoát khỏi nguy cơ tụt hậu của nền kinh tế thì điều cốt lõi trong thời điểm này là chúng ta phải xác định xây dựng một nền kinh tế phát triển theo định hướng độc lập và tự chủ. Theo đó, nâng cao yếu tố nội lực của nền kinh tế là việc làm cần được ưu tiên hàng đầu, đảm bảo lợi nhuận của doanh nghiệp và nhất thiết phải bảo vệ lợi ích quốc gia.

Chi tiết ...