VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Phát triển bền vững

Hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện phát triển bền vững

23/05/2019

Chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tiếp tục phát huy vai trò định hướng, hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện phát triển bền vững. 

Chi tiết ...

FDI từ Trung Quốc: Hoan nghênh dự án công nghệ cao, không gây ô nhiễm

08/05/2019

Vốn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng. Xu hướng này được dự báo còn tiếp tục. Đây là diễn biến tích cực, song cần lựa chọn các dự án công nghệ cao, không gây ô nhiễm môi trường.

Chi tiết ...

Thu hút FDI "xanh" gắn với mục tiêu phát triển bền vững

19/04/2019

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam thời gian qua đã đạt những kết quả ấn tượng. Trong 10 năm qua, dòng vốn FDI hàng năm vào Việt Nam tăng gần 1.000%. Riêng năm 2018, tổng số vốn các dự án FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt khoảng 35,46 tỷ USD, trong đó vốn FDI thực hiện đạt khoảng 19,1 tỷ USD, tăng 9,1% so với năm 2017.

Chi tiết ...

Phân hạng doanh nghiệp xanh thông qua bộ chỉ số tăng trưởng xanh của doanh nghiệp sản xuất (GEI)

24/08/2017

Việc đánh giá, phân loại doanh nghiệp thực hiện tăng trưởng xanh thông qua bộ chỉ số doanh nghiệp xanh là việc làm hết sức có ý nghĩa. Nó không chỉ góp phần thông tin cho nhà quản lý, cho cộng đồng và người tiêu dùng biết về các hành động của doanh nghiệp hướng tưới tăng trưởng xanh, mà còn giúp doanh nghiệp tự thay đổi theo hướng tích cực trước sức ép của truyền thông. Bài báo này sẽ chia sẻ với người đọc phương pháp phân hạng doanh nghiệp xanh thông qua phần mềm phân hạng doanh nghiệp xanh (GEI).

Chi tiết ...

Những vấn đề đặt ra đối với an sinh xã hội từ công tác tái định cư tại các công trình thủy điện

19/01/2015

Bài viết này không đi sâu phân tích những kết quả cụ thể của công tác di dân, tái định cư của các công trình thủy điện cụ thể mà chỉ muốn đề cập đến một số nguyên nhân chính yếu đã tồn tại và được thực thi chưa hiệu quả của chúng đối với đới sống nhân dân các khu vực di dân và tái định cư, sự chưa hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội các vùng tái định cư nói chung. Từ đó rút ra những vấn đề và khuyến nghị nhằm đảm bảo an sinh xã hội đối với dân cư tại đây.


Chi tiết ...

Chính sách an sinh xã hội trong bối cảnh tái cấu trúc mô hình tăng trưởng

18/08/2014

An sinh xã hội (ASXH) được xác định là một bộ phận quan trọng của chính sách xã hội, nằm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bảo đảm an sinh xã hội là điều kiện để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) cho sự phát triển của nền kinh tế thị trường, phản ánh bản chất tốt đẹp của chế độ.

Chi tiết ...

Mối quan hệ giữa tăng trưởng, lạm phát, tiết kiệm và đầu tư tại Việt Nam (phần 2)

05/05/2014

Trong số 2 (592) 2014, Tạp chí Tài chính đã đăng tải các phương trình dự báo lạm phát tăng trưởng và các phân tích xung quanh vấn đề đó. Trong kỳ này, Tạp chí Tài chính tiếp tục đăng những đề xuất của tác giả sau công trình nghiên cứu mối quan hệ giữa lạm phát – tăng trưởng – đầu tư nhằm xây dựng chính sách quản lý tổng cầu ở Việt Nam.

Chi tiết ...