VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Hội nhập kinh tế quốc tế

CPTPP - Kỳ vọng và thách thức mới với ngành tài chính

22/12/2018

Chiều ngày 12-11-2018, Quốc hội nước ta đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.

Chi tiết ...

EVFTA - Những kỳ vọng mới và thách thức cho Việt Nam

21/12/2018

Chiều 17/10/2018, Ủy ban châu Âu đã họp báo chính thức công bố thông tin tích cực này và khẳng định cam kết sẽ thúc đẩy đưa Hiệp định này đi vào thực thi trong thời gian sớm nhất. Đây là kết quả của cả quá trình phối hợp tích cực các nỗ lực về chính trị, đối ngoại, đàm phán, hợp tác, đấu tranh của cả hai bên, là tin vui cho toàn thể người dân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Liên minh châu Âu.

Chi tiết ...

Hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và liên kết doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hội nhập kinh tế toàn ...

20/12/2018

Tạo liên kết giữa các tập đoàn đa quốc gia (MNE) với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phụ thuộc váo khả năng hấp thụ của doanh nghiệp, mức độ thuận lợi của môi trường kinh doanh và tiềm năng lan tỏa của đầu tư trực tiếp nước ngoài( FDI). Từ điểm yếu của kinh tế tư nhân trong nước; hỗ trợ doanh nghiệp nội địa sẽ tạo thuận lợi cho phát triển liên kết,thúc đẩy liên doanh nhằm tăng cường hoạt động đổi mới, nâng cao năng lực cạnh trạnh của DNNVV trong hội nhập kinh tế toàn cầu. Bài viết  khái  quát về doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Đồng thời phân tích năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân với tăng cường hiệu ứng lan tỏa và liên kết và quá trình thực thi chính sách hỗ trợ năng lực cạnh tranh liên kết DNNVV. Từ đó đề xuất một số giải pháp chính sách.

Chi tiết ...

CPTPP chính thức có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14-1-2019

19/12/2018

Đại diện Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) chia sẻ những thông tin mới nhất về Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cũng như tác động tích cực của Hiệp định này đối với kinh tế Việt Nam.

 
Chi tiết ...

Doanh nghiệp Việt vẫn kém trong việc nắm bắt cơ hội từ các FTA

17/12/2018

Cơ hội từ các FTA mang tới nhiều, nhưng nếu doanh nghiệp Việt vẫn thờ ơ, thiếu mặn mà thì những nỗ lực từ phía Nhà nước cũng "bỏ sông bỏ bể".

Từ ngày 14/1/2019, hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam và 6 nước đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức thực hiện theo lộ trình thuế quan cam kết.

Chi tiết ...

CPTPP sẽ không tác động đột ngột tới thu ngân sách của Việt Nam

15/12/2018

Thực hiện cam kết theo CPTPP, thuế suất sẽ giảm nhưng đồng thời cũng sẽ giúp Việt Nam cơ cấu lại thị trường xuất nhập khẩu theo hướng cân bằng.

Chi tiết ...

Đánh giá tổng thể tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam sau 5 năm gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới

14/02/2014

Cuốn sách này được thực hiện nhằm đánh giá tổng thể tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam từ trướng và sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới đến nay và đưa ra các đề xuất điều chỉnh chính sách một cách phù hợp nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn 2011 – 2015 và giai đoạn 2016 – 2020.

Chi tiết ...

Để FDI đem lại nhiều hiệu quả hơn trong năm 2014

11/02/2014

GS., TSKH. Nguyễn Mại

Hoàn thành xuất sắc mục tiêu của năm 2013, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã góp phần đưa Việt Nam xuất siêu năm thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, những trở ngại trước mắt còn nhiều, môi trường đầu tư chưa thật sự tốt, hay việc làm thế nào để tăng tính hiệu quả của nguồn vốn này là vấn đề đang được đặt ra để tìm lời giải.

Chi tiết ...

Đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với quá trình thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô ...

12/12/2013

Thực tiễn  những năm qua cho thấy việc  thu  hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là một chủ trương đúng đắn, đã góp phần thực hiện hiều mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội quan trọng của đất nước.

Chi tiết ...

Quản trị doanh nghiệp nhà nước phù hợp với quy định của WTO

04/12/2013

Quản trị công ty tốt là nền tảng cho sự phát triển lâu dài của các doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước. Các DNNN ở nhiều nước trên thế giới đã đạt được thành công lớn trong dài hạn nhờ hệ thống quản trị doanh nghiệp tốt.

Chi tiết ...