VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Hội nhập kinh tế quốc tế

“Bùng nhùng” sở hữu trí tuệ

06/08/2010

“Thực trạng doanh nghiệp (DN) bị vướng về quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) khi sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu hàng hóa trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đang là một vấn đề rất phổ biến và bức xúc. Thế nhưng, nhiều DN hiện chưa nắm bắt được một cách cụ thể các quy định của pháp luật về SHTT cũng như vai trò của nó trong quá trình sản xuất, kinh doanh”, bà Trương Thùy Trang, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cảnh báo.
Chi tiết ...

Việt Nam với sự phát triển của ASEAN: 10 năm nhìn lại

06/08/2010

Cách đây vừa tròn 10 năm, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN). Việc Việt Nam gia nhập ASEAN không chỉ đánh dấu bước đi đầu tiên trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế, mà còn mở đầu cho quá trình thống nhất Đông - Nam Á trong một tổ chức hợp tác khu vực chung vốn đã được những người sáng lập ASEAN đề ra trong tuyên bố thành lập Hiệp hội ngày 8-8-1967.
Chi tiết ...

Nâng cao chất lượng dịch vụ để hội nhập WTO

06/08/2010

Việc mở cửa thị trường dịch vụ theo cam kết hội nhập quốc tế là một công tác hết sức quan trọng, cần có sự hợp tác quan tâm của nhiều ngành, nhiều cấp để chúng ta không chỉ đáp ứng được các nhu cầu của cam kết, mà còn không để mất thị trường sau khi hội nhập.
Chi tiết ...

Việt Nam trước ngưỡng cửa WTO: Sẵn sàng đối phó với mặt trái của hội nhập

06/08/2010

Đến thời điểm này, việc Việt Nam có kết thúc đàm phán và gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong năm 2005 đã không trở thành vấn đề bức xúc nữa. Điều quan trọng là Việt Nam đã có một “sức ép quý giá” để đẩy mạnh cải cách hệ thống pháp luật và kinh tế, chuẩn bị đối phó với những thách thức sau khi gia nhập.
Chi tiết ...

Ðổi mới cơ chế quản lý về sở hữu trí tuệ

06/08/2010

Sở hữu trí tuệ đã và sẽ luôn luôn là nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển, trong sự nghiệp CNH, HÐH đất nước, đòi hỏi phải có cơ chế mới về sở hữu trí tuệ, trên cơ sở một hệ thống pháp luật tương đối hoàn chỉnh và bộ máy thực thi có hiệu quả.
Chi tiết ...

Tác động của gia nhập WTO đối với phát triển kinh tế Việt Nam

06/08/2010

Hợp tác tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư nước ngoài là một trong những nội dung cơ bản của hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và WTO nói riêng. Các cam kết và nghĩa vụ về tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư và các cam kết mở cửa thị trường hàng hoá, dịch vụ... của Việt Nam trong khuôn khổ song phương, khu vực và đa phương tác động đến nền kinh tế của Việt Nam.
Chi tiết ...