VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Phát triển các loại thị trường

Giải pháp phát triển thương mại nội địa

06/08/2010

Theo thống kê của Bộ Thương mại, tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ năm 2005 ước 475.381 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ. Trong đó, khối thương nghiệp ước 370.221 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Trong 2 tháng đầu 2006, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước tăng 19,2% so với cùng kỳ.
Chi tiết ...

Thị trường BĐS: Con ngựa bất kham, tại sao?

06/08/2010

Nếu tính từ năm 1991 đến nay, trong vòng 15 năm, nền kinh tế nước ta trải qua 2 "cơn sốt" lớn về thị trường bất động sản (TTBĐS). Cơn sốt thứ nhất, cao điểm vào các năm từ 1992-1994 và cơn sốt thứ hai, từ cuối năm 2001 đến cuối năm 2003, làm gia tăng đột biến giá đất đô thị và các địa bàn đang được đô thị hóa. Bài tham luận của Tiến sỹ Trần Du Lịch tại Hội nghị Thủ tướng gặp gỡ doanh nghiệp năm 2005 (bài viết cũng đã được đăng trên báo Thanh Niên)
Chi tiết ...