VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Phát triển các loại thị trường

Coi trong phát triển thị trường tiêu dùng nội địa

06/08/2010

Sau cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu các nước đang hướng đến một nguồn nội lực mà bất kỳ quốc gia nào cũng có, nhưng phần nhiều đều bị bỏ quên. Đó chính là thị trường tiêu dùng nội địa. Nhiều ý kiến cho rằng chiến lược quan trọng bậc nhất sau giai đoạn khủng hoảng là xây dựng một chiến lược thương mại mới trên nền tảng cân đối giữa thị trường nội địa và bên ngoài. Đây được xem là một hướng đi khôn ngoan, nhất là trong bối cảnh thương mại toàn cầu sụt giảm.

 

Chi tiết ...

Triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới

06/08/2010

Có thể nói rằng, trong vòng một năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước phát triển nhảy vọt và trở thành một hiện tượng của nền kinh tế Việt Nam. Trong thời gian gần 10 năm kể từ ngày thành lập Trung tâm giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh năm 1998, ngoại trừ thời gian mấy tháng giao dịch đầu tiên chứng kiến sự tăng trưởng khá nhanh, nhưng ngay sau đó thị trường chứng khoán Việt Nam lại nhanh chóng quay trở về vạch xuất phát ban đầu.
Chi tiết ...

Nâng cao hiệu quả và phát huy tác dụng của thị trường chứng khoán Việt Nam

06/08/2010

Thị trường chứng khoán được coi là trung tâm của nền kinh tế công ty hiện đại ngày nay. Một thị trường chứng khoán hiệu quả tạo ra nhiều cơ hội cho người dân đầu tư những khoản tiền tiết kiệm của mình cũng như tạo điều kiện huy động vốn trong nước và quốc tế để cung cấp vốn cho những doanh nghiệp làm ăn hiệu quả. Trong quá trình đổi mới nền kinh tế theo hướng thị trường, thị trường chứng khoán ở Việt Nam cũng đã được thiết lập và phát triển trong gần một thập kỷ qua...
Chi tiết ...

Thị trường lao động xuất khẩu: thực trạng và giải pháp

06/08/2010

Là một đất nước có dân số trẻ với hơn 84 triệu dân, nguồn lực lao động dồi dào cộng với chi phí nhân công rẻ, thị trường lao động Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường hấp dẫn nhất khu vực. Theo thống kê, năm 2006 số người trong độ tuổi lao động của cả nước là 43,44 triệu, trong đó số lao động trong độ tuổi thanh niên chiếm khoảng 47%. Mục tiêu đề ra của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, từ nay đến năm 2010 đảm bảo và tạo việc làm cho 49,5 triệu lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống dưới 5%. Cụ thể, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho khoảng 1,52-1,6 triệu lao động. Điều này đặt ra một thách thức to lớn cho các nhà quản lý.

Nguồn: VNEP - 06/2007

Chi tiết ...

Đổi mới cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam

06/08/2010

Xã hội hoá cung ứng dịch vụ công là chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Đó là một xu thế tất yếu, khách quan không thể đảo ngược trong quá trình phát triền nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Quá trình xã hội hoá trong một số lĩnh vực dịch vụ công được thực hiện trong 10 năm qua đã mang lại những kết quả tích cực, tuy nhiên cũng bộc lộ không ít hạn chế. Hiện nay, Chính phủ và các cấp, các ngành đang tích cực đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá trong một số lĩnh vực dịch vụ công quan trọng như giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, từ đó mở rộng ra các lĩnh vực khác, tạo nên một đợt cải cách sâu rộng về cung ứng và quản lý dịch vụ công hỗ trợ đắc lực cho công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế- xã hội nói chung
Chi tiết ...

Phát triển khu vực dịch vụ

06/08/2010

Đã nhiều thập kỷ nay, các loại dịch vụ đáp ứng nhu cầu của sản xuất và cuộc sống xã hội ngày càng được coi trọng, do tác dụng rất to lớn của dịch vụ đối với công cuộc phát triển toàn diện của mọi quốc gia và của từng con người. Ở nhiều nước, khu vực dịch vụ, nhất là các dịch vụ cao cấp được phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ, thậm chí là dồn dập. Tình hình đó đáng được coi như một nét mới của thời đương đại.
Chi tiết ...