VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin nổi bật

Dự báo thị trường chứng khoán sau khuyến nghị của IMF

06/08/2010

"Năm 2007, cung cầu sẽ tương đối cân bằng, VN-Index có thể sẽ dao động trong khoảng 900 đến 1.000 điểm".
Chi tiết ...

Thị trường tài chính VN phát triển nhanh nhất thế giới

06/08/2010

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà khẳng định Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới và cánh cửa thu hút đầu tư đã mở rộng với tất các mọi nguồn lực, mọi đối tượng, thể hiện rõ nhất qua sự phát triển vượt bậc của thị trường chứng khoán.
Chi tiết ...