VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin nổi bật

32 mặt hàng Nhà nước quản lý giá

06/08/2010

Bộ Tài chính đang soạn thảo Thông tư về Quản lý giá cả. Theo đó, sẽ có nhiều mặt hàng được đưa vào danh sách Nhà nước quản lý giá cả dưới hai hình thức: định giá trực tiếp và quản lý giá thông qua các công cụ.
Chi tiết ...

Ban chấp hành TƯ Đảng ra nhiều quyết sách quan trọng

06/08/2010

Sau 9 ngày làm việc, thông qua 3 Nghị quyết về thanh niên; xây dựng đội ngũ trí thức; nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Hội nghị BCH TƯ Đảng lần thứ 7 đã bế mạc chiều 17/7 tại Hà Nội.
Chi tiết ...

Ban chấp hành TƯ Đảng ra nhiều quyết sách quan trọng

06/08/2010

Sau 9 ngày làm việc, thông qua 3 Nghị quyết về thanh niên; xây dựng đội ngũ trí thức; nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Hội nghị BCH TƯ Đảng lần thứ 7 đã bế mạc chiều 17/7 tại Hà Nội.
Chi tiết ...

Điều chỉnh chuẩn nghèo theo CPI năm 2008

06/08/2010

Sau khi thống nhất với Tổng cục Thống kê và Bộ Kế hoạch và đầu tư, với hai phương án điều chỉnh chuẩn nghèo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã kiến nghị Thủ tướng cho phép điều chỉnh chuẩn nghèo giai đoạn 2006-2010 theo phương án 2 với 300.000 đồng/người/tháng đối với nông thôn và 390.000 đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị.
Chi tiết ...

Kinh tế VN 6 tháng cuối năm: Cơ hội-rủi ro song hành

06/08/2010

Trong tháng 5 và tháng 6/2008, đã có tình trạng “lạm phát” các bản phân tích và dự báo về kinh tế Việt Nam. Phân tích ngắn gọn dưới đây đưa ra một nhận định độc lập về các xu hướng kinh tế vĩ mô chính trong nửa cuối năm 2008 tác động tới hoạt động của doanh nghiệp.
Chi tiết ...

"Chống lạm phát vẫn là mục tiêu ưu tiên của Chính phủ"

06/08/2010

Sau quyết định tăng giá xăng dầu của Chính phủ, điều lo ngại nhất là giá cả hàng loạt hàng hóa khác sẽ tăng theo. Thực tế này đã từng xảy ra và trong hoàn cảnh hiện nay, nguy cơ đó là rất lớn. Không ít người đã đặt câu hỏi: Tăng giá xăng dầu, liệu Chính phủ có từ bỏ mục tiêu kiềm chế lạm phát?
Chi tiết ...