VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin nổi bật

Để thực thi hiệu quả EVFTA

18/05/2020

Trong bối cảnh Việt Nam tham gia sâu rộng vào nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA), các biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) đã và đang ngày càng đóng vai trò tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là hiệp định với mức độ cắt giảm thuế quan sâu như FTA giữa Việt Nam - EU (EVFTA). Điều này gia tăng áp lực cạnh tranh với các doanh nghiệp (DN) Việt Nam và Liên hiệp châu Âu (EU), kéo theo nhu cầu sử dụng các công cụ PVTM sẽ ngày càng phổ biến

Chi tiết ...

Cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh để xây dựng Chính phủ hành động

15/05/2020

Theo Văn phòng Chính phủ (VPCP) đến nay, công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường kinh doanh gắn kết với xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT) đã có những kết quả tích cực trên tất cả các mặt.

Chi tiết ...