VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin nổi bật

Phát triển bền vững kinh tế tư nhân

31/10/2019

Động lực chính để bảo đảm cho sự tăng trưởng bền vững năm 2020 và các năm tiếp theo là nâng cao sức cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân, - Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nhận định.

Chi tiết ...

Hà Nội: Dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI

31/10/2019

10 tháng năm 2019, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) với 6,85 tỷ USD. Trong đó vốn đăng ký cấp mới 945 triệu USD; dự án tăng vốn 578 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần 5,33 tỷ USD.

Chi tiết ...

Giải ngân vốn đầu tư công: Đẩy nhanh tiến độ thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến

31/10/2019

Kho bạc Nhà nước (KBNN) đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo chủ đầu tư tăng cường việc gửi hồ sơ đề nghị thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của KBNN, nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thanh toán, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư.

Chi tiết ...

Nền kinh tế tiếp tục mở rộng đà tăng trưởng, nhưng cần cải thiện về 'chất'

31/10/2019

Nền kinh tế Việt Nam đang được mức tăng trưởng tương đối cao, song vẫn còn nhiều thách thức mà nền kinh tế phải đối mặt. Do đó, cần tiếp tục ưu tiên củng cố vững chắc ổn định kinh tế vĩ mô (KTVM), cải cách các nền tảng KTVM… để có thể đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2019 (6,8%).

Chi tiết ...

Phát huy nội lực để tăng trưởng bền vững

31/10/2019

Thảo luận về tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiều đại biểu cơ bản nhất trí với kết quả đạt được, là năm thứ 2 liên tiếp ước đạt và vượt toàn bộ 12/12 chỉ tiêu Quốc hội giao. Kinh tế vĩ mô ổn định, vững chắc hơn, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện... 

Chi tiết ...

Đảm bảo hệ thống ngân hàng an toàn, hiệu quả

30/10/2019

Mục tiêu trên sẽ đạt được ổn định, bền vững hơn khi sự phối hợp chính sách tiền tệ (CSTT) và chính sách an toàn hoạt động ngân hàng ngày càng nhuần nhuyễn, hiệu quả hơn. 

Chi tiết ...

Hoàn thiện pháp luật để thu hút nhà đầu tư lớn

30/10/2019

Hoàn thiện thể chế, chính sách chính là xa lộ để đi đến mục tiêu nâng cao chất lượng hiệu quả của thu hút đầu tư đặc biệt là đầu tư nước ngoài (ĐTNN) trong giai đoạn mới, nó vừa mang tính đột phá, vừa mang tính cơ bản, chiến lược lâu dài. Trong đó, các chuyên gia nhấn mạnh đến việc xây dựng các biện pháp bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư (NĐT)

Chi tiết ...

Khuyến khích tập trung, tích tụ đất nông nghiệp

30/10/2019

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp, trong đó có đề xuất nhiều chính sách để thúc đẩy hoạt động này

Chi tiết ...

Dự kiến thu ngân sách 3 năm 2020 - 2022 khoảng 4,9 triệu tỷ đồng

30/10/2019

Bộ Tài chính vừa dự kiến trong 3 năm 2020 - 2022 phấn đấu thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 4,9 triệu tỷ đồng; tỷ lệ huy động thu vào NSNN bình quân 21 - 22%GDP; từ thuế, phí khoảng 19 - 20%GDP. Tỷ trọng thu nội địa đến năm 2022 dự kiến khoảng 84 - 85%

Chi tiết ...

Xây dựng những động lực tăng trưởng mới để Việt Nam ‘hóa rồng’

30/10/2019

Việt Nam đang ở vào thời điểm có thể chạm tới cơ hội “hóa rồng”, đưa nước ta thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, rút ngắn khoảng cách phát triển, thực hiện khát vọng về một quốc gia hùng cường, nếu biết xây dựng và phát huy mạnh mẽ những động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Chi tiết ...