VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin mới

Tăng lương - tăng giá? (14/9)

06/08/2010

Theo ông Ngô Trí Long - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính) - để đánh giá tác động của tăng lương đối với chỉ số tăng giá cần phải có tính toán cụ thể, tuy nhiên quan điểm tăng lương không ảnh hưởng đến tăng giá do không đưa lượng tiền mới vào lưu thông là không chính xác. Trên thực tế, việc tăng lương là có yếu tố kích cầu, vì vậy sẽ dẫn đến tăng giá.
Chi tiết ...

Những "vùng trắng công nghiệp" ở Việt Nam (14/9)

06/08/2010

Theo thống kê của Bộ Công nghiệp hiện cả nước còn 14 tỉnh được liệt kê vào danh sách “vùng trắng về công nghiệp” vì có giá trị sản xuất công nghiệp đạt mức thấp.
Chi tiết ...

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành công khai quy hoạch

06/08/2010

Thủ tướng vừa ký Nghị định 92/2006 yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm công khai quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội cả nước, các vùng, các tỉnh, huyện và các ngành, lĩnh vực để mọi công dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận nghiên cứu, khai thác.
Chi tiết ...

Bettering business environment with ‘iron hands’

06/08/2010

Late last week, Prime Minister Nguyen Tan Dung issued an instruction to address administrative formalities. The instruction was released as Vietnam’s “ease-of-doing-business” ranking fell in the World Bank Doing Business 2007 report.
Chi tiết ...

New regulations on listing bank securities

06/08/2010

The State Securities Commission (SSC) has released dispatch 450 on information exposure by joint-stock banks that list their shares or bonds on the stock market.
Chi tiết ...

Vietnam's economic development: private sector growth, provincial competitiveness, and best practices in economic governance

06/08/2010

Since the implementation of the Enterprise Law in 2000, Vietnam has registered more than 120,000 formal private companies, six times the number registered in the nine years before the law’s enactment.
Chi tiết ...

Labour and social issues emerging from Vietnam's accession to the WTO

06/08/2010

Source: Ministry Labour, Invalid and Social Affair
Chi tiết ...