VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin nổi bật

Ngân hàng Nhà nước triển khai loạt chính sách quan trọng

06/08/2010

Giảm lãi suất cơ bản, giảm lãi suất tái cấp vốn và tái chiết khấu, trả thêm lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc, thanh toán 20.300 tỷ đồng tín phiếu trước hạn…
Chi tiết ...

Ủy ban Kinh tế Quốc hội: Cần quản chặt tập đoàn, tổng công ty

06/08/2010

Để bảo đảm sử dụng vốn và tài sản Nhà nước có hiệu quả cao và có chính sách phù hợp cho tập đoàn, tổng công ty hoạt động tốt trong thời gian tới, sau khi nghe Chính phủ báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định sẽ tiếp tục giám sát về vấn đề này trong năm 2009.
Chi tiết ...

Billions VND lost due to exchange rate fluctuations (28/10)

06/08/2010

What is behind the VND/US$ exchange rate fluctuations is the billions-dollar losses of import-export companies.
Chi tiết ...

2009: Đánh giá toàn diện hoạt động các tập đoàn

06/08/2010

Với 87,63% số đại biểu tán thành, chiều nay, QH đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. Chính phủ đã chủ động điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng năm 2009 xuống 6,5%. Chỉ số giá tiêu dùng sẽ được kiềm chế ở mức dưới 15%.
Chi tiết ...