VIỆN NGHIỆN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin mới

Điều chỉnh quy hoạch phát triển vùng điều để hội nhập (16/11)

06/08/2010

Sau khi thực hiện vượt mức các chỉ tiêu của Đề án phát triển điều đến năm 2005 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 120/1999/QĐ-TTg, ngày 10/7/2005, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có thông báo đưa ra một số chỉ tiêu mà ngành điều cần đạt vào năm 2010.
Chi tiết ...

Công nghiệp 5 thành phố lớn còn nhiều hạn chế (17/11)

06/08/2010

Trong nhiều năm qua, các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Tp.HCM đều có nền sản xuất công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng khá, đóng góp tỷ trọng lớn trong cơ cấu GDP của mỗi địa phương, và của cả nước.
Chi tiết ...

WTO: now the hard work begins (17/11)

06/08/2010

Vietnamese people in the past had a saying “Biet minh, biet nguoi, tram tran tram thang”, meaning “understand yourself, understand your rivals, one hundred battles, you will not be defeated”.
Chi tiết ...

Vietnam's booming stock exchange draws attention at APEC summit

06/08/2010

Pushing and jostling for position, a crowd of investors surged to the center of Ho Chi Minh City's stock exchange to drop bids into several large boxes.
Chi tiết ...

In the same boat

06/08/2010

After a long wait, the draft decree for the Investment Law was submitted to the Prime Minister on September 20 and approved on September 22. Providing more comfortable conditions for enterprises, the decree, though still surrounded by controversy, “has received consensus among society” according to Mr Pham Manh Dung, Head of the Legal Department under the Ministry of Planning and Investment (MPI).
Chi tiết ...

“PNTR to be approved this year’s end”: US Trade Representative (17/11)

06/08/2010

US Trade Representative Susan Schwab said that the US Government will continue to urge the Congress to approve PNTR before Vietnam becomes an official member of the WTO by this year’s end. She believed that the US Congress will approve PNTR with Vietnam when it resumes working on December 4.
Chi tiết ...

APEC 2006, cơ hội vàng

06/08/2010

Những nhận định mới nhất của báo chí thế giới về những cơ hội mà việc tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC mang tới cho Việt Nam.
Chi tiết ...

Toàn văn Tuyên bố Hà Nội của Hội nghị APEC 14

06/08/2010

Với cam kết vì mục tiêu ổn định, an ninh và thịnh vượng cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, chúng tôi nhất trí sẽ phấn đấu thực hiện mục tiêu của APEC về thương mại và đầu tư tự do và mở.
Chi tiết ...